Sertes

A funkcionális rostok szerepe a választás előtti malactakarmányozásban

 

Az elmúlt években jelentős előrelépés történt a sertésgenetikák szaporodásbiológiai teljesit-ményét illetően. Gyakran több malac születik, mint ahány működőképes, csecsbimbó rendelkezésre áll, illetve az alom táplálóanyagszükséglete – energia és fehérje – magasabb, mint amit a rendelkezésre álló kocatej mennyisége biztosit. Ennek következtében, egyre növekvő igény mutatkozik a korai kiegészitő takarmányozásra.

A választás előtti takarmányozásba fektetett egyre több figyelem és energia igazolja, hogy a termelők felismerték, hogy az élet korai szakaszában fogyasztott táplálóanyag mennyiségének és minőségének élethosszig tartó hatásai vannak pl. elegendő föccstej felvetele vagy a választást követő stressz.

A következő néhány sorban bemutatom a funkcionális rostok választás előtti malactakarmányozásban játszott szerepét, fontosságát, hogy hogyan befolyásolják előnyösen a bélegészséget és a bélrendszer funkcióinak kialakulását.

Az emésztőszervrendszer korai fejlődése biztosítja a kellő alapot az egészséges jól termelő sertések fejlődéséhez. Ebben az időszakban a malacok emésztőszervrendszere nagyon sebezhető a kórokozók és emésztési problémák számára.
Egy nemrég végzett európai kutatás azt mutatta, hogy a kocatelepek 10 %-ának problémája van a szopósmalacok hasmenésével. Az állategészségügyi szakszemélyzet által végzett boncolások több, mint fele megerősítette, hogy az elhullások hátterében bélegészséggel kapcsolatos problémák állnak.
A kutatás fejlesztési programok célja, hogy finomítsák a korai kiegészítő takarmányokat, pl. tejpótló tápszereket annak érdekében, hogy a szopós malacok bélrendszere korábban alkalmassá váljon funkcióinak betöltésére.
A Trouw Nutrition kutató sertéstelepén nemrégiben végzett kísérletsorozat bebizonyította, hogy egyes rostok nagyon fontos szerepet játszanak a fentiekben. Az alábbiakban röviden összefoglalom az egyik kísérlet eredményeit.

Malacok emésztőszervrendszerének érettsége

Mielőtt a részletekbe mennék, tisztázni érdemes, hogy mit értünk az emésztőszervrendszer érettsége alatt. A született malac emésztő traktusa, különösképpen a gyomor, vékony- és vastagbél egyelőre nem alkalmas a felnőtt, kifejlett bélrendszer funkcióinak betöltésére. Egyrészről méretét tekintve kicsi, másrészről nem ment át azokon a fejlődési folyamatokon amelyek alkalmassá teszik 3 fő funkciójának betöltésére, melyek:
1.) takarmány emésztése
2.) táplálóanyagok felszívódása
3.) védelem a kórokozók és toxinok ellen. (1. ábra)

diagram1

1. ábra Az emésztőszervrendszer funkcionális érettségét befolyásoló tényezők

Az utóbbi (“gát” funkció-ként is szokás nevezni) különösen fontos, minthogy a bél egy hatalmas felületű szerv, és ezen a szerven keresztül is juthatnak be fertőzések és toxinok a szervezetbe.
Ez magyarázza, hogy miért rendelkezik az érett bélfal egy kiterjedt immune rendszerrel és miért képes megkülönböztetni a potenciális kórokozókat a veszélytelen táplálóanyagoktól. Ebben a megvilágításban kívánatos, hogy a bélrendszer fejlődése, érési folyamata gyorsan megtörténjen, lehetőleg még a választást megelőző időszakban (2. ábra)

diagram2

2. ábra Az emésztőszervrendszer és immunitás fejlődése (Moeser et al nyomán 2017)

Bár ez a folyamat részben genetikailag kódolt, van rá lehetőségünk, hogy befolyásoljuk takarmányozáson keresztül. Ez már több ízben bizonyításra került kísérletekben, melyek a malac tápszerek emésztésre gyakorolt hatását vizsgálták.

Hogyan segíti elő a kiegészítő takarmányozás az emésztőszervrendszer “érési” folyamatát?
Az emésztőszervrendszer érési folyamata egyrészről genetikailag meghatározott, másrészről külső tényezők is befolyásolják lásd 1. ábra. Az első drasztikus változást a föccstej és a kocatej felvétele idézi elő. Ez egy természet által szabályozott folyamat, táplálóanyagok, növekedési faktorok és az emésztőszervrendszer szükségleteinek kielégítése a születést követő néhány napban.
Ideális esetben felkészítjük a malacokat a 21-28 életnap környékén hirtelen bekövetkező választásra és az emésztőszervrendszerük készen áll a nehezebben emészthető takarmányok feldolgozására. Mára elfogadottá vált, hogy a bélflóra összetétele döntő tényező ebből a szempontból, minthogy reagál a táplálóanyag ellátásra, befolyással vannak a bélfalra és az immunrendszerre. Mindezek miatt érdemes vizsgálni az élelmi rostokat, mint ismeretes közvetlenül befolyásolják a bélflóra összetételét.
Azt feltételeztük, hogy a búzakorpában is jelen lévő egyes rost frakciók hozzáadása serkenti a bél fejlődését, növekedését. Ennek bizonyítása érdekében, rosttal kiegészített tejpótló és malac tápszereket (kukorica keményítőt helyettesítve) ettetünk egy kísérleti csoporttal, míg a kontrol csoport a megszokott alacsony rosttartalmú takarmányokat ették. Mindkét csoportban szereplő almot egyforma protokoll szerint kezeltünk, a választás a 25. életnapon történt.
A kísérleti csoport szárazanyag felvétele magasabb volt, mint a kontrol csoporté (870 g illetve 450 g), a választási testtömeg azonban szignifikáns különbséget nem mutatott. A leginkább számottevő különbség azonban a béltraktus méreteiben jelentkezett. Például a rost kiegészített csoport vékonybele 18 %-al hosszabb, míg a vastagbél 25 %-al nehezebb volt. (1. táblázat)
Bár a védelmi szerepet betöltő “gát” funkció bizonyítására vonatkozó adatok nem voltak meggyőzőek, összességében az adatok megerősítik, hogy a fejlettebb, érettebb emésztőszerv rendszerrel rendelkező malacok ellenállóbak a választás után jelentkező emésztési problémákra.

1. táblázat Fermentálható és nem fermentálható búza rostok hatása a választott malacok bélrendszerének fejlettségére. (2 – 14 nap tejpótló, 14 nap – választásig malactápszer)

Megnevezés

Alacsony rost

Magas rost

Gyomor (g)2 43 45
Vékonybél (cm) 675 A 797 B
Vékonybél (g)2 204 226
Vékonybél permeabilitás (logo ug/m)3 1.15 0.96
Vastagbél (cm) 121 a 141 b
Vastagbél (g)2 60 a 76 b
Forrás: Trouw Nutrition Kutatás Fejlesztés, Hollandia

a, b és A, B: a különböző betűk jelzik a csoportok közötti különbséget (p<0,05 és p<0,10)

1 A választás testtömeg kovariánsként szerepel a statisztikai elemzésben
2 Üresen értendő
3 Az alacsonyabb érték az erősebb “gát” funkciót jelzi

Összefoglalva, a tudományterület adatai és a saját adataink alapján megállapíthatjuk, hogy az választás előtti takarmányokban használt funkcionális rostok, elősegítik a bélfejlődést, jobban előkészítik a malacokat a túlnyomórészt növényalapú takarmányok emésztésére. Ez összhangban van az elválasztott borjak takarmányozásával kapcsolatos megállapításokkal is. Kijelenthető, hogy a célzott kiegészítő takarmányozás egészségesebb élet kezdetet biztosít, csökkenti a választást követő állategészségügyi problémákat ezáltal növeli az életteljesítményt.

Referenciák kérésre a szerzőnél elérhetők.

Bessenyei István
sertés üzletágvezető