Často kladené otázky

  • UBM • Krmivo pre ošípané

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako nakupovať?

Osobne, v sklade v obci Tök
Otváracia doba skladu: 8.00-16.00
Telefón: +36 30 190 3587
Prostredníctvom našich autorizovaných predajcov
Kontaktujte nášho spolupracovníka, ktorý vám poskytne kontakt na predajný bod, najbližší k vášmu miestu bydliska.
Objednávky prijímame telefonicky, faxom, poštou aj e-mailom.

Ako podať objednávku?

Objednávku treba v každom prípade podať písomne alebo telefonicky, zákazníckemu servisu UBM FARM Zrt., najmenej 4 dni pred odvozom alebo dodaním tovaru.

Ako prebieha odvoz/dodanie?

V prípade objednávky nad 1 tonu dodanie tovaru vykonávame vlastným nákladným vozidlom, alebo prostredníctvom paletovej prepravnej služby Maďarskej pošty. O informáciu o presných nákladoch a o možnostiach požiadajte telefonicky zákaznícky servis, alebo si vyžiadajte písomný informačný materiál.

Dokedy sa vydáva tovar zo skladu?

Tovar poskytujeme zo skladu v obci Tök, alebo na individuálnu žiadosť s dodávkou do domu.
Otváracia doba skladu prevádzky v obci Tök:
Počas pracovných dní: 7.00 – 16.00 hodiny (po predchádzajúcej dohode aj v inom termíne)
O ďalšie informácie požiadajte zákaznícky servis.

Kde mi poskytnú informácie o cenách?

Zákaznícky servis/Kancelária

Ako sa môžem stať partnerom / predajcom krmív UBM FARM Zrt.?

Naša firma disponuje celoštátnou sieťou predajcov a dodáva krmivové produkty aj do viacerých zahraničných krajín. Obsluhujeme niekoľko stoviek partnerov. Medzi našimi zákazníkmi sú predajcovia krmiva, väčšie – menšie obchody a depá s krmivom, ako aj mobilné obchody s krmivom.
O ďalšie informácie požiadajte, prosím, našich spolupracovníkov.

Na koho sa môžem obrátiť s odbornými otázkami/otázkami o krmivách.
V našej činnosti sa snažíme byť pre našich partnerov nielen dodávateľmi, ale prostredníctvom spoľahlivých produktov, poskytovanými službami a flexibilnou partnerskou spoluprácou sa snažíme dlhodobo napomáhať činnosti našich zákazníkov. V záujme uskutočnenia tohto zámeru na vaše otázky odpovedia kolegovia – odborní poradcovia a zverolekári.

V akom balení predávate produkty?

Produkty sú jednotne balené do vriec po 20 kg. Na jednej palete sa nachádza 50 ks vrecovaných produktov, takže hmotnosť 1 palety je 1 000 kg. V prípade iných produktov (krmivá pre psov, produkty v malom balení, základné suroviny atď.) môže byť hmotnosť vreca a palety odlišná. Požiadajte o informácie našich kolegov.

Koho môžem požiadať o ďalšie informácie o produkte?

Naša spoločnosť, ponúkajúca niekoľko stoviek vynikajúcich produktov, je spoľahlivým a inovatívnym aktérom maďarského trhu s krmivami. Mimoriadne kvalitnými produktami a s nimi súvisiacimi službami posilňujeme značku UBM a dobré meno s ňou súvisiacich kvalitných krmív.
O ďalšie informácie požiadajte, prosím, našich spolupracovníkov.

Ako si objednať medicínske krmivo?

Výrobu medicínskeho krmiva začneme až po doručení presne vyplneného receptu od zverolekára. Formulár nájdete na našej internetovej stránke, pod bodom „tlačivá na stiahnutie“, spolu s objednávkou. Originál vyplneného tlačiva, podpísaného a opečiatkovaného zverolekárom, vykonávajúcim dohľad nad farmou, spolu s objednávkou doručte zákazníckemu centru.

S prípadnými ďalšími otázkami sa s dôverou obráťte na našich spolupracovníkov.

Služby:
Naša spoločnosť nielen predáva produkty a základné suroviny vynikajúcej kvality, ale za jednu zo svojich najdôležitejších úloh považuje poskytovanie kompletnej partnerskej spolupráce, rýchlu, presnú a flexibilnú obsluhu zákazníkov.
Našim cieľom je, aby ste boli vždy spokojní!

V našej činnosti sa snažíme byť pre našich partnerov nielen dodávateľmi, ale prostredníctvom spoľahlivých produktov, poskytovanými službami a flexibilnou spoluprácou dlhodobo napomáhať činnosti našich zákazníkov.

V záujme uskutočnenia tohto zámeru napomáhame činnosti našich partnerov nižšie uvedenými odbornými službami:

1. Odborný servis
Naša firma zamestnáva uznávaných odborníkov v oblasti krmivového priemyslu, aby vám zakúpené produkty umožnili racionálnu a hospodárnu produkciu živočíšnych výrobkov.

2. Laboratórne vyšetrenia krmiva
Spoločnosť UBM FARM Zrt. na základe skúseností, získaných v krmivárskom priemysle, uzatvorila zmluvy s akreditovanými laboratóriami, zaviazanými veci bezpečného a rýchleho poskytovania údajov.

3. Odborné poradenstvo v oblasti technológie chovu
Naši odborní poradcovia udržujú dobré vzťahy s niekoľkými firmami, predávajúcimi technológie chovu (dokážu odporučiť nové aj používané) a sú vám ochotne k dispozícii. Svoj dopyt v súvislosti s technologickou inováciou oznámte kolegom v zákazníckom centre, ktorí vašu požiadavku odošlú kompetentným osobám a tak už za krátky čas budete môcť konzultovať s odborníkom.

4. Odborné poradenstvo v oblasti krmiva
Naši odborní poradcovia sú vo vlastnej špecializácii mimoriadne skúsení a tak dokážu zostaviť hospodárne receptúry pre všetky genotypy, ktoré sa na trhu nachádzajú, pre rôzne podmienky chovu a z rozličných surovinových základní a k receptúram vypracujú aj výrobný list a vzor etikety.

5. Odborné veterinárne poradenstvo
Našim partnerom poskytujeme odborné veterinárne poradenstvo, špecifikované podľa druhov zvierat.

6. Vypracovanie receptúry
Naša spoločnosť ponúka pomoc pri zostavení receptúry a obsahu živín krmivových zostáv, zodpovedajúcich miestnym podmienkam, s pomocou kompetentných kolegov a moderného programu na zostavenie receptov.

This post is also available in: Maďarčina Rumunčina Chorvátština Ruština Polština Srbština