Kedves Barátaink, tisztelt Partnereink!

 

Sokat gondolkodtam, hogy a sok unszolás ellenére írjak-e egyáltalán a mindenkit éríntő koronavírusos helyzetről. Halogattam a dolgot, mert nem szeretek olyat csinálni, ami nem a szívemből fakad. Az az igazság, hogy már nagyon unom a témát. Unom, hogy minden létező médiumból teljes keresztmetszettel csak az ehhez kapcsolódó hírek ömlenek, és most álljak be a sorba még egy írással?

Ma reggel mégis úgy döntöttem, hogy laptopot ragadok. Ígérem, nem leszek hosszú, és nem fogom megmondani, hogy V vagy U vagy L alakú lesz-e a válságból való kilábalás folyamata, illetve meddig fog tartani. Egyszerűen azért, mert nem tudom, és azt gondolom, ezt senki nem tudja, csak a jól fizetett elemzők, akiken viszont soha senki nem kéri számon, hogy előrejelzéseik nem voltak jók.

Világunk felépítése hullámtermészetű: a mindent alkotó mikrorészecskék mozgásától a hétköznapi dolgainkon keresztül egészen a gazdasági folyamatokig. Ezt érdemes elfogadni, mert így könnyebb vele együtt élni és alkalmazkodni hozzá.

Szerencsére arra a szektorra, melyben veletek együtt dolgozunk, kevésbé jellemzőek a szédületesen nagy kilengések, mint például más ágazatokban, melyek nem az alapvető életfenntartáshoz kötődnek.

Látjuk, hogyan mennek tönkre a szemünk előtt teljes iparágak és dőlnek be kisebb-nagyobb cégek, mert nem bírják a soha nem látott ingásokat, nincs tartalékuk, és álmukban sem gondolták volna, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet.

Enni kell, és ez így is marad, ez alapigazság. Ezért mi mindannyian, akik közösen azon dolgozunk, hogy az emberek minden körülmények között élelemhez jussanak, hosszútávon is a világ legválság-állóbb ágazata maradunk.

A hullámmozgások azonban minket, a mezőgazdaság szolgálatában dolgozókat sem kímélnek. Most másfél hónap elteltével látjuk, hogy bár az emberek élelem-fogyasztása folyamatos, a pánikvásárlások rohama után a kereslet visszaesett, az éttermek, szállodák bezárása után a termékportfólió megváltozott. A piaci szereplőkre kiszámíthatatlan módon, óriási turbulenciával, nagy gondokat okozva ömlenek a különböző hatások.

Nem lehet tudni, hogy ezek a mozgások milyen szélsőséges megoldandó problémákat hoznak, meddig tart ez az egész, hogyan változik a fizetőképes kereslet, és a vásárlói igények hova fognak alakulni.

Az biztosan igaz, hogy az eddig felhalmozott anyagi-tudásbeli- tapasztalati potenciálon, az alkalmazkodás gyorsaságán, a ritmus eltalálásán nagyon sok fog múlni.

Szeretném kiemelni a vezetési-tulajdonosi hozzáállás mindent eldöntő fontosságát.

Ilyen helyzetekben óriási, extra felelősség hárul a vezetőkre. A szokásos, begyakorolt folyamatok megváltoznak és olyan nem szokványos, gyors döntéseket kell hozni, melyek döntő befolyással lehetnek a cég jelenlegi és jövőbeni életére.

Ezeknek a döntéseknek a helyességét csak a jövő tudja megfelelően minősíteni. Mindannyian abban a helyzetben vagytok, hogy a jelenlegi választásaitok hosszútávon meghatározzák a vállalkozásaitok jövőjét. Éjétek meg ezeket a döntéseket: ne csak a nehézségeit, hanem a szépségeit és jövőbemutató lehetőségeit is. Nem véletlenül vagytok vezető pozícióban, Ti vagytok arra kiválasztva, Ti vagytok alkalmasak arra, hogy most ezekben az időkben a jó döntéseket meghozzátok.

Az UBM Csoport idén 24 éves. Az eltelt majd negyedszázadban sokszor volt válsághelyzet a gazdaságban, így a mezőgazdaságban is.

Nagyon sokan közületek velünk együtt éltétek át ezeket a nehéz pillanatokat. Ezekben a krízishelyzetekben születtek meg a mai napig tartó, nagy stratégiai kapcsolatok, barátságok. Az együtt átélt nehéz helyzetekben megszülethet valami láthatatlan kovász az emberi lelkeknek az együttműködéséből.

Ez a kovász kellő tisztelettel, a bizalom folyamatos erősítésével, egymás érdekeinek szem előtt tartásával olyan erősnek bizonyulhat, ami átsegíti az együttműködő feleket a legnagyobb nehézségeken is.

Minden gazdasági döntés, minden gazdasági folyamat végeredménye mögött egyéni emberi tényezők állnak, ezeknek az összesített eredménye a világ jelenlegi állása.

Felesleges olyan dolgokba tenni az energiáinkat, amire nincs közvetlen ráhatásunk. Arra kell koncentrálnunk, amit közvetlenül befolyásolhatunk – paradox módon pont ezzel tudunk a nagy egészre hatni rendkívül hatékony módon.

Az UBM Csoportban a nehezen kiszámítható helyzetekben a döntéseinket mindig a szív iránytűje alapján próbáltuk meghozni.

Mindig törekedtünk bátran, a partnerek érdekeit is maximálisan figyelembe véve, a jó érzés alapján stratégiai szövetségesként gondolkodni és az alapján cselekedni.

A kérész életű, pillanatnyi érdekeinket szolgáló döntéseinkkel ellentétben a hosszútávú kapcsolatokat erősítő megoldásokat kerestük. Ez vezetett többek között oda, hogy vállalatunk erősebb, mint valaha. Beruházásaink az elmúlt évek alatt elkészültek és jó eredményt hozva működnek. Új beruházási terveink vannak bel- és külföldön egyaránt, melyeknek tervei részint elkészültek, részint folyamatban vannak.

A legközelebb esedékes beruházásunk megvalósítása 2020 júliusában elindul és 2021 júliusában átadásra kerül.

 

Kedves Barátaink, Tisztelt Partnerek!

Hiszünk a partnerség erejében, hiszünk a stratégiai, hosszútávú gondolkodás sikerében.

Erre hívunk fel benneteket most is.

Hisszük, hogy együtt, együttműködve minden könnyebb és biztonságosabb.

Mi partnerséget ajánlunk mindenkinek, aki a kölcsönös előnyök mentén, jövőbemutatóan együtt akar gondolkodni velünk és hosszútávon sikeres akar lenni.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Az UBM Csoport minden tagja nevében.

Varga Ákos