BUSTYAHÁZAI LÁSZLÓ

A közgazdász szemléletű családjában a kezdetektől agrárpályára készült. A székesfehérvári Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségizett.
A Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen 1999-ben szerzett agrármérnöki diplomát. Első munkahelye az egyik legjelentősebb nagyvállalat, az Agrokomplex Central Soya, ahol a „holland mintájú” munkamódszerekkel és szemlélettel ismerkedik. A Szabolcs Gabona Zrt.-nél a szakmai munka és beszerzés irányítása volt a fő munkaterülete. 2004-ben érkezett az UBM-hez, ahol ma az Igazgatóság tagja. A Gabona Szövetség Takarmánygyártók Tagozatának elnöke.

BUSTYAHÁZAI LÁSZLÓVAL FEHÉR KÁROLY BESZÉLGETETT

Jelentős gyakorlati tapasztalattal, Varga Ákos hívására 2004-ben érkezett az UBM-hez. Azóta – az agrárium viharos változásai közepette – közel másfél évtized telt el, tovább korszerűsödött a cégcsoport vállalati és termelésszerkezete. Hazai és nemzetközi teljesítménye alapján hogyan jellemezné a mai UBM-et?

– Az UBM a honi takarmányipar, élelmiszerlánc egyik legnagyobb, dinamikusan fejlődő, innovatív, partner- és emberközpontú, sikeres nagyvállalata; az egymást erősítő, együttműködő fehérje-, gabona- és takarmány üzletág a teljes vertikumot átfogja;

piacindíttatású, folyamatos innovációval építi, a több elemében világszínvonalú szakmai, szellemi-, technikai-, technológiai-, genetikai- és kereskedelmi erőforrásait;

a világon elérhető legmodernebb technológiával dolgozó gyárai, laboratóriuma,

szaktanácsadó hálózata, partnerei erőforrásainak hatékonyságát, a menedzsment munkáját segíti: az optimalizált takarmányozás, tartástechnológia, genetika, állategészségügy, finanszírozás, menedzsmentépítés szerepel ajánlatai között;

a határokon túl, elsősorban a középkelet-európai térségben egyre erőteljesebb piaci szereplő;

társadalmi szerepében a gyermekeket-, a sportot segítő kreatív szervezeteket, az előremutató tudományos műhelymunkát támogatja.

Az UBM cégcsoport üzemi szerkezetében a takarmánygyártási és forgalmazási tevékenységet, az Ön vezetésével a Feed Kft. szervezi. Milyen színvonalon, feladatokkal és célokkal?
– Büszkeséggel mondom el, hogy 2019-ben várhatóan, rekordszámba menő 600 ezer tonna kész tápot, továbbá több mint 50 ezer tonna takarmány-alapanyagot és 16 ezer tonna premixet gyártunk.

Emellett alapfeladatunk az összes háziállatfaj, kereken 500 féle késztakarmányához szükséges mikro-, makroelemek, vitaminok, aminosavak, ásványi kiegészítők, premix-alapanyagok, premixek, fehérjehordozók gyártása és forgalmazása.

Cégcsoportunk erőforrásai 2019-ben tovább bővültek. A mátészalkai Agromix Kft., a szlovák hernádcsányi keverőüzem és a legújabb beruházásunk a romániai Kerelőszentpálon, 16 millió euróért épített, évente 220 ezer tonna takarmányt gyártó, világszínvonalú gyárunk tovább erősíti piaci helyzetünket, itthon és Közép-Kelet Európában.

A környei-, a szentes MAKA és a szelestei-, takarmánygyárunk világszínvonalú, automatizált technikával, technológiával, nemzetközi együttműködésben dolgozó laboratóriumi háttérrel, szigorú minőségbiztosítási rendszerben dolgozik.

Ügyfeleink megnyerése és megtartása, márkanevünk megismertetése és elfogadtatása partner- és bizalomközpontú munkánk alapja. Ez egy lüktető, részletekre is figyelő folyamatos tevékenység, mert – marketing tapasztalatok szerint – amit a vevő korábban szívesen fogadott, elismert, azt ma már természetesnek tartja és máris az újat, a még jobbat várja. Ki kell szolgálnunk – eladási kultúránk folyamatos fejlesztésével is.

Mottónk: helyzetfelismerés – időzítés – kezdeményezés – türelem – innováció – szakmai műveltség.

Az eredmény: ellenőrzött alapanyagokból – nemzetközi színvonalú technológiával előállított – kiváló minőségű takarmány – hatékonyság – profit.

Az innovatív szemlélet, az innováció, a hozzáadott érték-teremtés az UBM tevékenységének, eredményeinek mindig hangsúlyozott alapfilozófiája.
– A piaci indíttatású, ránk jellemző, egyedi, a kreatív ötlettől a megvalósulásig tartó innováció az UBM tevékenységének az alapja.

Konkrétan: a minőségfejlesztéshez, az üzleti előnyökhöz, a piacszervezéshez, az új termék figyelemkeltő, okos bevezetéséhez, a versenytársakénál előnyösebb módszerek érvényesítéséhez, egyszóval a hatékonyság, a profitszerzés esélyeit növelő módszerekhez keressük, többségében megtaláljuk és hasznosítjuk az innovatív megoldásokat.

Felfogásunk szerint csak a hatékonyságot növelő, a termék versenyképes minőséget erősítő, végül is pénzzé tehető innovációnak van értelme és értéke.

Az innováció, a kreatív ötlet alapja a szakmai hozzáértés, az emberi erőforrás.
– Az UBM-nél 280, köztük 80 felsőfokú végzettségű munkavállaló, beosztott és vezető, az adott szakterületen – összességében – kiválóan képzett ember dolgozik.

A cél: kölcsönös előnyök, anyagi elismerés mellett a lehető legtöbbet kihozni az emberekből. Lényeges, hogy munkatársaink képben legyenek, a rájuk tartozó információkat megkapják, érezzék, tudják, hogy a munkafolyamatban fontosak, számítunk rájuk. Ilyen alapokon azonosulnak a feladatokkal.

A bizalom alapján esélyt adunk a munkatársak önmegvalósításához.

Magam az innovációs munkákban is feladatokban gondolkodom.

A házon belüli innováció fő gazdái a kutatási-fejlesztési osztályunk, kitűnő felkészültségű, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező munkatársai.

Laboratóriumunk, az Amerikai Egyesült Államok Cumberland Valley Analytical Services (CVAS) laboratóriumával működik együtt, s végez analitikai vizsgálatokat.

Munkatársaink nemzetközi rangú lapokban, kiadványokban – többek között az amerikai Animal Feed Scienceben – publikálnak.

Innovatív szellemi termékeink elismerését jelzi – többek között – a GMO-mentes szójából készülő Soypreme termékünkért és az egész szemű búza etetési technológiájáért, az ország legrangosabb kiállításán, a hódmezővásárhelyi állattenyésztési seregszemlén elnyert első helyezésünk, illetve Nagydíjunk. Néhány év után, 2019-ben a szakmai zsűri újra érdemesnek találta az UBM Csoportot a Nagydíjra. Témánk a pecsenye- és hízott kacsa tápsorok fejlesztése fajspecifikus táplálóanyag szükségleti értékek- és emésztési együtthatók meghatározásával. Hiánypótló tanulmány.

Kilenc UBM-tulajdonos. Kilenc erős lábakon különálló vállalkozás, karizmatikus vezetőkkel. Külön és mégis együtt. Hogyan teremthető meg az összhang, a közös gondolkodás?
– Az UBM tulajdonosi szervezete ritka, mondhatni egyedi. A magánszemélyek tulajdonosi hatása érvényesül. A feladat- és a jogkör-elosztás egyértelmű.

A menedzsmentünk tagjai, baráti alapokon régóta ismerik, becsülik, tisztelik egymást. Emberileg értékes, szakmailag kiválóan képzett vezetők. Tervezés, szervezés, irányítás, az összehangolás, a feladatok egymáshoz rendelése, az ellenőrzés, a feladatunk – közös céljaink, a hatékonyság, a profitszerzés az UBM és partnereinek fenntartható fejlődése érdekében.

Ismerjük egymás erősségeit és gyengeségeit. Teljesen nyilvánvaló, hogy adott témában bizonyítottan a legfelkészültebb, a legtöbb információval rendelkező vezető társunké a döntő szerep.

Nem találkoztam olyan esettel, amikor valaki egyéninek tekinthető érdekét a közös boldogulás elé helyezte volna. Tudunk közös áldozatokat hozni.

Digitális stratégia. Informatikai fejlesztés. Precíziós mezőgazdaság. Megannyi újszerű, izgalmas, jövőt formáló kérdés.
– A mezőgazdaság tradicionális, hagyománytisztelő ágazat, él a szokásjog. Az viszont aligha vitatható, hogy a rohamos léptű digitális technológia elől az agrárium nem térhet ki.

A mostanihoz hasonló, forradalmi változást a 70-es években jegyzett az agrártörténelem, amikor az amerikai termesztéstechnológia, vagy a korszerű, termelékeny állatfajták sora, merőben új szemléletet követelve elérte a mezőgazdaságunkat.

Az UBM-nél jelentősége szerint foglalkozunk ezekkel a témákkal, ám sietek hozzátenni: a meglévő biológiai, technikai adatgyűjtési-, elemzési-, szemléleti kérdésekben is bőven van tartalék, nálunk és országszerte is.

A precíziós gazdálkodás részelemei többé kevésbé már itthon is használatosak. Az egyedre szabott takarmányozás, vagy a technika vezérelte fejés, ma már sokfelé elterjedt módszer, ám ezek így csupán részelemek. A folyamatos adatgyűjtés, az objektív mérőszámok értékelése, a döntéselőkészítés rendszerbe foglalása most a fő feladat.

A kiinduló kérdések közé tartozik a szemléletformálás, az alapismeret megszerzése és továbbadása a legújabb módszerek iránti tudatosság fejlesztése.

Nagyon sok pénzbe kerülő váltásról van szó. Ehhez a saját erő aligha elég, mellette az állami szerepvállalás lényeges kérdés. A szakértők szerint a források összege nagyon sok milliárdban mérhető.

Több szakmai fórumon hangsúlyozta: a vállalati-, a piaci élet, a partnerkapcsolatok sikerét pénzben mérik. Kifejtené ezt a véleményét?
– A vállalkozások, partnereink gazdasági tevékenységének alapvető célja a profit maximalizálása, a minél nagyobb nyereség elérése. Az UBM küldetése pedig az, hogy kölcsönösen előnyös alapokon, minőségi termékeivel, szolgáltatásaival, szaktanácsaival ehhez hozzájáruljon.

Az üzleti sikert a bevételek és költségek különbsége, a gazdasági profit dönti el.

Takarmányaink a bennük lévő alapanyagok, a premixek, a gyártás pontossága, biztonsága, az innováció-érték stb. miatt kiváló minőségűek.

Megannyi gyakorlati példa mutatja, hogy a takarmányainkkal etetett állatok szaporasági-, hizlalási- és vágótulajdonságai, szervezeti szilárdága, egészségi állapota stb., kedvezően alakul.

Az UBM és partnereinek kapcsolata tehát profitot, pénzt hoz/hat.

Mit mutat a „sarokszám” – ez a lényeges.

Az UBM elnyerte a „Családbarát munkahely” elismerő címet. Mitől családbarát a cég?
– A családbarát szemlélet az UBM értékrendjéből fakad.

A munkája és családi életének összhangját ugyan ki-ki maga alakítja ki, ám a menedzsmentünk ehhez igyekszik segítséget adni.

Mi a jó család – akár a nagy UBM család – titka? Sok egyéb között a fiatalok segítése, a gyerekek, a rend igénylése, a meghittség, aminek alapja – felfogásom szerint – hogy elfogadom a másikat. Az összetartozás adta nyugalom, a közös öröm, a megértés, a támaszadás, a védelem, a biztonság fontos a szűkebb és a szélesebb családi közösségben.

Az UBM-nél az előbbiek szellemében, – gazdag szórakoztató, kulturális, vetélkedő és sportprogramok keretében – évente rendszeresen szervezzük, rendezzük a Gyermek Napot és a Családi Napot.

Mindenki várja a hangulatos helyszínen rendezett, kétnapos eseményt.

Varázsa van. Három-négyszázan jövünk össze.

Nem csupán az elnyert oklevél, hanem a közösségi életünk gyakorlata is bizonyítja: az UBM „Családbarát munkahely”.

Ön az egyetemek szívesen látott előadója, vizsgabizottságok tagja. Az agrároktatás gyökeres átalakulás előtt áll. Mit ajánlana a programkészítők figyelmébe?
– Mindenek előtt a gyakorlati oktatást erősíteném. Ennek érdekében széles körű és gyakorlatias az UBM kapcsolata a hazai és a külföldi egyetemekkel, tudományos műhelyekkel. Közös kísérleteket támogatunk. Gyakornokokat fogadunk, ösztöndíjakat adunk. Diplomadolgozatok konzulensei és bírálói vagyunk.

A hagyományos tantárgyak oktatásánál a közgazdasági, a piaci szemlélet, a hozzáadott értékre való törekvést és – a más vonatkozásában már említett – precíziós mezőgazdaságra képesítő felkészítés ismeretanyagának bővítését tartanám különösen fontosnak, jövőt építőnek.

Mit csinál, ha nem csinál semmit? Szabadidő, Hobby?
– A szabadidőm a családomé, a három gyönyörű gyermekemé. Öt, nyolc, kilenc évesek. Munkán kívüli találkozás a barátaimmal, meg a horgászat, sport természetjárás nem csupán a gyönyörű Velencei tónál, ahol lakom – hanem sokfelé az országban – kikapcsolódást hoz számomra.