„Tekints a múltba – nézz a jövőbe.” Batsányi János

Arcél

A magyar szarvasmarhatenyésztés kiemelkedő személyiségei/2.

horn_artúrHorn Artúr (*Kairó, Egyiptom, világhírű tudós, 1911. III. 24. – †Budapest, 2003. XI. 24.)

Iskolateremtő, Állami Díjas egyetemi tanár, akadémikus. A ma élő állattenyésztők példaadó, elegáns személyisége. A Közgazdasági Egyetem Mezőgazdasági Osztályán 1943-ban magántanári címet szerzett. Közben az OTB titkára volt Wellmann Oszkár mellett. 1946-49-ig a Magyar Agrártudományi Egyetem Keszthelyi Osztályán, ennek bezáratását követően Budapesten és Gödöllőn az állattenyésztési tanszék vezetője. 1957-ben politikai okokból eltávolították az egyetemről. Ekkor szervezte maga köré az Állattenyésztési Kutatóintézetben a modern tejelő, illetve specializált szarvasmarhatípusok tenyésztésével foglalkozó munkacsoportját (Dunay A., Dohy J., Bozó S.) amellyel szoros kapcsolatát nem megszakítva, 1963-80-ig az Állatorvostudományi Egyetem állattenyésztési tanszékét. A világ számos országában öregbítette – többek között FAO-szakértőként – a magyar állattenyésztés jó hírét. Úttörő volt többek közt az állattenyésztés oktatásának korszerűsítése, a populációgenetika és a biotechnika népszerűsítése, a világ géntartalékainak fölhasználása, illetve megőrzése, a populációk integrált értékelése, a hibridizáció, a típusdifferenciálás terén. Számtalan cikk, könyv között legfontosabb műve, állattenyésztő generációk „bibliája” az Általános állattenyésztés (1955).

guba_sándorGuba Sándor (*Heves, 1927. IV. 17. – †Keszthely, 1984. II. 20.)

Mezőgazdasági mérnöki diplomája megszerzése (1950) után egy évig tanársegéd, majd az Állattenyésztési Kutatóintézetben Csukás Zoltán munkatársa. Az ivadékvizsgálat mellett kötelezte el magát. 1961-től haláláig az Európai Hegyitarka-tenyésztők Szövetségében a hústermelő-képesség vizsgálatára alakult bizottság elnöke. Vezetői, szervezői és oktatási képessége 23 évi igazgatósága során bontakozhatott ki a Kaposvári Állattenyésztési Főiskolán, melyet ő alapított és jelentős oktatási-kutatási intézménnyé fejlesztett. Szakírói tevékenységéről 200 tudományos és népszerűsítő cikk, 11 jegyzet és 7 könyv tanúskodik. Kaposváron utcát neveztek el róla.

 

 

 

Bozó Sándor (*Pozsony, 1933. XI. 9. – †Budapest, 2014. X. 16.)

Agrármérnök. Az Akadémiai Díj kitüntetettje. Az Állattenyésztési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A Horn Iskola meghatározó tagja. A Jersey fajtával folyó országos nagyüzemi kísérletek egyik irányítója. A Jersey Klub egyik alapítója, amelynek célja magyar szarvasmarhatenyésztés korszerűsítése, a világ legjobb tejelő fajtáinak felhasználásával. Munkásságának egyik fő témája a hazai szarvasmarhafajták hústermelési értékének vizsgálata. Több tudományos cikk szerzője. A Magyar Állattenyésztési Kutatásért Alapítvány névadója.

dohy_jánosDohy János (*Debrecen, 1934. III. 5. – †Budapest, 2002. XI. 11.)

Egyetemi tanár, akadémikus. Az Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán kapott oklevelet. Tudományos pályafutását Horn Artúr gyakornokaként már diákként megkezdte, s 1957-ben is követte őt az Állattenyésztési Kutatóintézete, majd 1964-ben az Állatorvos-tudományi Főiskola Állattenyésztési Tanszékére. Horn utód 1980-ban pedig tőle örökölte meg a tanszékvezetői széket. 1974-76. között a herceghalmi kutatóintézet, 1976-80. között a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola tudományszervezési feladatait látta el. 1984-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állattenyésztési tanszék-, majd intézetvezetői tisztét nyerte el, ahol rektorhelyettesi és dékáni feladatokat is ellátott. 1968-ban kandidátusi, 1992-ben akadémiai doktori fokozatot nyert. 1993-ban az MTA levelező, 1998-ban rendes tagjává választották. Itt évekig elnöke volt az Agrártudományok Osztályának (1999-2002) és az Állattenyésztési Bizottságnak. 1982-88. között elnökségi tagja az Európai Állattenyésztők Szövetségének. Szorgalmát, pontosságát és alaposságát félezernél több közleménye, tucatnyi szakkönyve (köztük az Állattenyésztési genetika, 1979), számtalan kitüntetése bizonyítja.

 

dunay_antalDunay Antal (*Nagytevel, 1935. IX. 11. – †Budapest, 1986. XII. 17.)

Mezőgazdasági mérnök, állattenyésztő. A Horn Iskola szerény, háttérben dolgozó kiemelkedő személyisége. Az Állattenyésztési Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a modern szarvasmarha típusok (tejelő magyartarka, tejelő magyarbarna és hungarofríz) egyik magyarországi létrehozója. Alapító tagja volt Bozó Sándorral, Deák Mihállyal és Dohy Jánossal a Hort Artúr vezette – s a magyar állattenyésztés-történetbe „Jersei Klub” néven bevonult – munkacsoportnak. E tudományos műhely a nagyüzemi szarvasmarhatenyésztő gazdaságok szakembereivel szoros együttműködésben folytatott keresztezési kísérletei révén forradalmian új elképzeléseket valósított meg a szarvasmarha-tenyésztésben.

 

 

Válogatta: F.K.

Forrás: Fehér D. – Jávorka D.: A magyar állattenyésztés nagyjai