Együtt nőttem fel az UBM-mel

Névjegy

 

VARGA Gábor vezérigazgató-helyettes

A menedzsment tagja.

2000 óta dolgozik a  cégcsoportnál.

Főiskolásként gyakornok. (2000-ben) 10 évig (2007-2017 között) gazdasági igazgató.

Jelenleg az UBM Feed Kft. ügyvezető igazgatója.

Diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerezte.

VARGA Gáborral FEHÉR Károly beszélgetett.

 • Sajátos a szakmai életútja
  2000-ben gyakornokként érkezett eddigi egyetlen munkahelyére az UBM-be.
  Előbb volt állása, mint diplomája.

 

Nappali tagozatos főiskolásként nyári gyakorlatra jöttem az UBM-hez.

Figyeltem, szorgalmas voltam, lestem a szakmai fortélyokat, igyekeztem megfelelni.

Felfigyeltek rám és megtisztelő, szinte hihetetlennek tűnő ajánlatot kaptam: maradjak itt és esti tagozaton fejezzem be a tanulmányaimat.
Így történt.

Előbb volt állásom, mint diplomám, de az esély megragadása szakmai életem egyik – ha nem a legjobb – döntése volt. Fiatal pályakezdő, akkoriban nagyon nehezen juthatott álláshoz, munkához.

„Vége a lázadásnak” sóhajtott fel a katonatiszti szigorral élő Édesapám, amikor levágattam a hajam, szögre akasztottam a Martens bakancsomat és főiskolai tanulmányaim közepén csatlakoztam az UBM-hez.
Ebben tévedett.

A cégcsoportnál megkérdőjelezni a megszokottat, megújítani a működőt, folyamatos változásban, áramlásban élni és gondolkodni ugyanaz az energia lett számomra, de már konkrét célokért.

A kihívó kritika kockázati szemléletté szelídült. A kamaszból felelős családapává válásom számomra mindig szimbolikus párhuzamban állt a cégünk kultúrájával. Problémamegoldó hozzáállás és megközelítés jellemez. Feladatomat „a józan fék” szerepében látom.
A nyugodt „lázadás” folytatódik…

Egyre sokasodtak a „testhezálló” feladataim! Közraktárjegyek, vevőkövetelések kezelése, a partnerkockázatok rendszerbe foglalása tartozott az  ügykörömhöz.

Közben a svájci tulajdonos növekvő befolyásának is meg kellett találnunk az ellenlépéseit. 2006-ban megérett a helyzet a cégkivásárlásra.  Bekerültem a „kivásárlók” körébe.

2007. szeptemberétől gazdasági vezető lettem.
Az új felelősségteljes munkakörben sok mindent át kellett gondolnom. Feladataim – persze szakmailag erős csapattal – tovább bővültek: cégkultúraváltás, jogi kérdések, gazdasági válságkezelés, a teljes számviteli munka szervezése újabb kihívásokat jelentett.

Mindezek okán elmondhatom: szakmai fejlődésem, a teljes vállalati szocializálódásom, a cégkultúrám formálódása itt történt. Együtt nőttem, fejlődtem az UBM-mel.

Embert próbáló, felelősségteljes feladataimat igyekeztem teljesíteni.

 

 • Pályája elején járó közgazdász milyennek látta az UBM kezdeti éveit?

 

– Családias, hangulatos, rugalmas, hittel, bizalommal dolgozó, alkalmazkodó, partnerközpontú vállalkozásként igyekszünk szervezni az UBM-et.

Voltak akik laza, fiatalos, nagyratörő álmoktól vezérelt csapatnak tartottak bennünket.

A nagyratörő álmok megelevenedtek, életre keltek. A család egyre nőtt, számos felkészült kolléga csatlakozott hozzánk. A munkához mindenki hozzátette a magáét, az eredményeink szerint a kezdetek idején is jól működtünk.

Aztán változtatnunk kellett. Új szervezet kialakításán dolgoztunk, ám a korábbi értékeinket – a közvetlenséget, „a partnerek mindenek előtt” szemléletünket, a tenni akaró lendületet tovább vittük – ha úgy tetszik –  az innovatív-gondolkodást lazasággal és a vidámsággal ötvöztük.

Megőriztük értékeinket, partnereink bizalmát.

Új szervezeti keretet építettünk. A feladatok, a hatáskörök szétváltak, ám az egység megmaradt.

 

 • Karakteres UBM-múlt.
  Végig kíséri a Cégcsoport további fejlődését is.
  Milyen ma az UBM?

 

– Az UBM – teljesítménye alapján – ma a magyar takarmányipar, az élelmiszerlánc egyik legnagyobb, dinamikusan fejlődő, elismert, sikeres szereplője, motorja.

Az egymásra épülő takarmány-, gabona- és fehérje üzletágaink szervezett együttműködése (szinergiája)

a közmegelégedést kiváltó, komplex, ellenőrzött szolgáltatásaink alapja.

Mintegy 500, kiváló minőségű, ár-értékarányon kínált márka termékünkkel szolgáljuk partnereinket.

A gyáraink – Környe, Szentes, Szeleste, Mátészalka – az idén több mint félmillió tonna késztápot értékesítenek. Évente több mint 1 millió tonna árut mozgatnak meg.

Termékeinket kölcsönösen előnyös pénzügyi feltételekkel ajánljuk.

Szakavatott munkatársaink kereken 1000 partnerünkkel tartják a kapcsolatot.

A szaktanácsadásunk területei: optimalizált takarmányozás, tartástechnológia, állategészségügy, genetika, menedzsment-építés.

Piaci helyzetünk erősítéséhez tavasszal avattuk Romániában, Kerelőszentpálon a Közép-Kelet-Európa legnagyobb, modern, évi 220 ezer tonna kapacitású közös vállalatunkat. Hernádcsányban öt éve ígéretesen dolgozik az UBM Agro Szlovákia.

A közeli jövőben további beruházásokat tervezünk Szerbiában.

Új, felelősségteljes kihívások sora lendíti tovább a cégünket.

Az UBM-arculat, márkanevünk formálása fontos és sikeres feladataink közé tartozik. Sok mindent csinálhatunk, de másképp mint mások.

A piaci indíttatású, kreatív ötletből születő innováció az UBM tevékenységének az egyik fontos alapja.

A partnereink igényeihez, az üzleti előnyökhöz, a versenytársainknál bizonyítottan jobb módszereink érvényesítéséhez, receptjeink korszerűsítéséhez, a technikai, technológiai, genetikai,  pénzügyi, kereskedelmi fejlődésünkhöz, a hatékonyabb gazdálkodásunkhoz keressük, tesszük karakteressé és hasznosítjuk az innovatív módszereket.

Az eredményesség alapvetően fontos értékmérő, ám messze nem mindegy, hogy azt hogyan, milyen áron érjük el. Ennek mércéje nálunk a tisztesség és a garantált megbízhatóság! A jogkövető, etikus, kifelé és befelé egyaránt emberi bánásmód fenntartása, az alkalmazott empátia legalább ilyen fontos.

Cégünk alapfilozófiája szerint a siker kizárólag partnereink és kollégáink elégedettségén keresztül érhető el.

 

 • Négy évig a takarmány üzletág – szavaival élve – háttérembere volt.
  Bustyaházai László hosszabb külföldi tartózkodása miatt alig pár hónapja Ön ennek a szervezeti egységnek, az UBM Feed Kft. igazgatója.
  Felelősségteles, új munkakör.

 

– Bustyaházai Lászlóval való együttműködésünk idején konszenzusos alapokon döntöttünk. Társas vezetésnek nevezném ezt a kapcsolatot,  az ő takarmányos, szakmai és az én kockázatkezelő, közgazdasági megközelítésével.

Más-más személyiségtípusú emberek vagyunk. Ebből fakadóan nem volt, nem is lehetett célunk az azonos gondolkodás. A vélemény szabad, a döntés végrehajtása kötelező – vallottuk mindketten.

A személyiségjegyek – többek között – alapvetően meghatározzák a munkahelyi viszonyokat. Ha felismerjük az emberek személyiségbeli különbségeit, akkor kommunikációjuk, viselkedésük indítékait is jobban megérjük.

A személyiségtesztem szerint magam helyzetelemző, problémamegoldó, biztonságra törekvő típus vagyok.

Az előbbiekből kiderül,  hogy szakterületem nem a takarmánygyártás.

Alkalmazz az adott munkaterületre náladnál jobban értő embereket. Ehhez tartom magam. A takarmány üzletágban megvannak a kitűnő szakemberek, én pedig minden nap tanulhatok tőlük.

Úgy látom, hogy takarmányozási szakismeret és az általam képviselt közgazdasági gondolkozás előnyösen ötvözhető az UBM Feed Kft. tevékenységében.

Küldetésemnek tartom, hogy a szakértő kollégáimnak kifutópályát építsek, karban tartsak, hogy szabadon repüljenek, alkossanak. Más szóval feltételeket teremtsek és motiváljak. 

 

 • „Kifutópályát épít” munkatársai munkájához – mondta.
  Milyen kapcsolatrendszerben, vezetési stílusban teszi ezt?

 

– A vezetési stílus, a motiválás, a munkafeltételek a beosztották munkáját, viselkedését, hangulatát alapvetően meghatározzák.

Az UBM-nél lényegében kialakult, de nem uniformizált vezetési stílus él. Én nem ismerek tankönyvi példát erre a szervezeti felépítésre, vagy vezetési módszert arra, amit itt mi igyekszünk kialakítani. Valami furcsa, de mégiscsak szerintem mélyen emberi, empatikus csoportmunkán alapuló, de a döntési szintek és felelősségek tekintetében egyértelmű működési mód lenne a célunk. Tisztelem, de nem kötnek gúzsba a szokások; fejlődni változás nélkül nem lehet, de a már elért értékeinket mindenkor meg kell őriznünk. Ehhez igyekszem tartani magam.

Felfogásom szerint a közös siker alapja a csapatmunka, az egyéni „bánásmód, az emberekre szabott, delegált munkakörök kialakítása, a felelősség, a bizalom, az együttműködés.

A szakértelem, a felkészültség, a megfontoltság, a példamutatás, a sportszerű keménység, végül a hatékonyság a döntő kérdés.

Eközben a „Mi tudat”, az UBM-hez való kötődés erősítése kell, hogy átszője ezt a munkát.

A takarmánypiacon, a konkurenciaharc egyre keményebb, nem ritkán durva. Itt sokszor nincs második esély, „éleslövészet” van.

Az nyer, jut előnyhöz, aki felkészültségét, szerteágazó információit, felismeréseit, megérzéseit jobban, okosabban és gyorsan kihasználja.

 

 • Kitől kapta élete legjobb tanácsát és hogy szól az?

 

Sok jó tanácsot kaptam az életben, nehezen tudnám kiemelni belőlük a legjobbat, azok összesége bizonyosan itt él bennem. Jellemző rám, hogy képekben, szimbólumokban vagy hasonlatokban gondolkodom, ezért tulajdonképpen sok történet él bennem, mind tanít valamit; magát az életem tekintem a legjobb tanácsadónak és csak remélem, hogy felismerem az összes tanítást.

 

 • Kikapcsolódás, feltöltődés, hobby?

 

– Vízisportok, futás, kerékpározás, egy kis foci három fiammal.

Néha boxedzés.

 

 • Mit tart szakmai élete legnagyobb élményeinek?

 

– Azt, hogy közel két évtizede minden nap örömmel, szívesen, jó hangulatban, újabb és újabb ötletekkel, gondolatokkal jövök haza az UBM-hez; hogy jó családhoz illően elfogadjuk egymást; hogy a magunk alkotta értékrendünk szerint élünk, dolgozunk, dönthetünk és döntünk a cégről és magunkról.

This post is also available in: Román Horvát Szlovák Lengyel Szerb