Panasz- és visszaélés bejelentés

A 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (ismertebb nevén „bejelentővédelmi törvény”, vagy „panasztörvény”), mely az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU)2019/1937 „Whistleblowing irányelv”) rendelkezéseinek átültetése a magyar jogba.

 

Kiemelten fontos cégcsoportunk számára, hogy a mindenkori szabályozói elvárásoknak megfeleljük, és lehetőséget biztosítsunk a panaszok és visszaélések bejelentésére.

Az UBM Csoport EthiCom bejelentővédelmi felülete

Kérjük, bejelentését az alábbi online felületen, a gomra történő kattintással indítsa el.

Rosszhiszemű bejelentések

Amennyiben a bejelentés kivizsgálása során bebizonyosodik, hogy a bejelentés alaptalan és erről a bejelentőnek tudomása volt, vagy a tőle elvárható körültekintés alapján tudnia kellett volna (rosszhiszemű bejelentő), abban az esetben ez következményeket vonhat maga után.