WSZYSTKIE MIEJSCA NA PODIUM ZAJĘLI RÓŻNI PARTNERZY UBM!

10 grudnia 2019 r. reprezentując UBM i MA-KA wzięliśmy udział w cyklicznej imprezie ”Ross 400 Club” organizowanej przez Aviagen Kft.

Wskaźnik miary wartości

Uczestnikami imprezy byli hodowcy i producenci pasz zajmujący się selekcją genetyczną drobiu ROSS 308, u których wskaźnik produkcyjny brojlerów w danym roku przekroczył wartość 400. (Wskaźnik produkcyjny brojlerów składa się z wielu wskaźników naturalnych i jest próbą zsumowania wyników lokalnej produkcji rolnej oraz ich porównywalności, biorąc pod uwagę czas odchowu, wagę końcową oraz śmiertelność).

Szybki rozwój

Jeszcze 3 lata temu wynik przekraczający wskaźnik produkcyjny brojlerów o wartości 400 osiągało mniej niż 20 hodowców. W 2019 r. wskaźnik wyniku produkcyjnego przekraczający wartość 400 osiągnęło ponad 40 hodowców w przeszło 130 cyklach.

W konkursie obejmującym okres od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. zbadano wyniki hodowców stosujących pasze produkowane przez 6 mieszalni pasz.

Wysokie wymagania

Główne cechy pomiaru jakości wysokiej zdolności genetycznej ROSS 308: doskonałe tempo wzrostu, silny organizm, atrakcyjne formy mięsa, wydajność rzeźna i optymalne zużycie paszy. O ile – dodają doświadczeni hodowcy brojlerów – lokalne warunki, technologia hodowli, pielęgnacja zwierząt, stan zdrowotny, warunki klimatyczne i żywienie paszą wysokiej jakości zaspokajają potrzeby ptaków.

Według doświadczeń omawianego konkursu pasze UBM w znacznej mierze spełniają wymagania stawiane żywieniu paszą wysokiej jakości.

Wyniki produkcji były oceniane w 3 kategoriach. W pierwszej kategorii oceniano tylko stada żeńskie, w drugiej i trzeciej kategorii stada mieszane, grupy hodujące stada poniżej i powyżej 120 000 sztuk.

Decydująca przewaga produktów UBM

W naszej opinii efektywność rynkową osiągają głównie stada mieszane, biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość hodowców posiada właśnie takie stada.

W powyższych dwóch kategoriach zarówno w grupach poniżej, jak i powyżej 120.000, zgodnie z wyłonioną hierarchią pierwsze trzy miejsca, czyli wszystkie 6 medali, zdobyli hodowcy stosujący pasze MA-KÁ produkowane przez zespół ekspercki UBM oraz pasze z Szeleste.

Według naszych obliczeń z zaproszonych do konkursu około 11 i pół miliona stad z wynikiem produkcyjnym powyżej 400, ponad 9 milionów żywionych jest paszami produkowanymi przez Grupę UBM. Tego typu wyniki są tak wybitne, że zaskoczyły nawet samych organizatorów konkursu, spółkę Aviagen Kft.

Podziękowania

Chcielibyśmy niniejszym podziękować autorom tych wybitnych osiągnięć. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych Partnerów i dobrze przygotowanych kolegów wytwarzających wybitne produkty. Jesteśmy pewni, że te wyniki o wartości dowodowej ułatwiają nam dalsze zwiększanie udziału w rynku krajowym i zagranicznym.

Ochrona wartości

Było nam bardzo miło, że nasi partnerzy, hodowcy odnoszący sukces stosując nasze pasze, podziękowali nam za fachową pomoc w osiąganiu sukcesów. Wciąż kształtuje się zespół, pewna społeczność, którą spaja wiedza fachowa naszych kolegów pracujących w UBM oraz użytkowników pasz produkowanych przez nas. Dla UBM istotną kwestią jest spójność tej społeczności oraz umacnianie współpracy opartej na wynikach. Rozważmy razem, jak w przyszłości tę społeczność moglibyśmy energetyzować, utrzymywać oraz rozbudowywać. 

Gábor VARGA

wiceprezes

REPUTACJĘ UBM POTWIERDZAJĄ:

 • Agrinnov Zrt.
 • Agrolippó Zrt.
 • Agroup Chicken Kft.
 • György Bús, Tótkomlós
 • József Csatári, Kunfehértó
 • Döbröközi Mg. Zrt.
 • Farm-Agroker Kft.
 • Gallus Baromfikeltető Kft.
 • Jenő Gál, Bordány
 • ifj. Károly Garami
 • Hódagro Zrt.
 • Hungerit Zrt.
 • József Kellermajer
 • Csilla Lévai, Lajosmizse
 • Niklau Kft.
 • Pusztazámori Baromfi Kft.
 • S-T Baromfi Kft.
 • László Szalai, Kunfehértó
 • Szijártó Kft.
 • János Szilágyi, Ömböly
 • Szabolcs Szűcs
 • Transz Logisztik Kft.

JÓZSEF CSATÁRI PRZEDSIĘBIORCA, KUNFEHÉRTÓ

Moja działalność powstała w formie gospodarstwa rodzinnego na początku lat 2000. Hodowlę kurcząt rozpoczęliśmy w starych oborach, które sukcesywnie odnawialiśmy i rozbudowywaliśmy. Po zwiększeniu zdolności produkcyjnej, biorąc pod uwagę specyfikę współczesnego budownictwa, osiągnęliśmy 9000 m2 powierzchni hodowlanej, co oznacza odchów 170.000 kurcząt w jednym okresie chowu. Tym sposobem będziemy w stanie produkować rocznie 1 milion kurcząt żywionych paszą Ma-Ka Kft.  Dzięki odpowiedniemu surowcowi i paszy, nasze wyniki w zakresie produkcji pozostają stale na wysokim poziomie. Wielokrotnie przekroczyliśmy też obecnie znany już wśród hodowców drobiu wskaźnik produkcyjny 400.

Mam nadzieję, że wskaźniki produkcyjne w przyszłości stale będą się poprawiać, tak jak i miało to miejsce do tej pory. Jestem przekonany, że pasze spółki Ma-Ka Kft. przyczynią się do osiągnięcia moich celów.

CSILLA LÉVA PRZEDSIĘBIORCA, LAJOSMIZSE

Nasze gospodarstwo rodzinne zajmuje się hodowlą drobiu i brojlerów od 2002 r. w dwóch lokalizacjach, i mam nadzieję uruchomienia trzeciej w 2019 r.

Nasze sukcesy zawdzięczamy nie tylko sobie, ponieważ jest to praca zespołowa, w ramach której współpracujemy z poniższymi uczestnikami.

Jednodniowe pisklęta zakupujemy od firmy Gallus Kft., która nam od lat dostarcza stałą, niezawodną jakość.

Pasze są dostarczane przez dwie firmy produkcyjne, jedną z nich jest Ma-Ka Kft.

Najlepsze nasze wyniki w 2018 r. zawdzięczamy firmie Ma-Ka Kft., z którą utrzymujemy stały kontakt.  Nasz sukces ponadto oparty jest na ich paszy szczególnie wysokiej jakości.

Uważam, że należy zwrócić uwagę na najważniejszą kwestię, iż nasze sukcesy zawdzięczamy również naszej rzetelnej Ekipie oraz kierownictwu przedsiębiorstwa!

Życzymy wszystkim dużo sukcesów na następny rok!

JÁNOS SZILÁGYI PRZEDSIĘBIORCA, ÖMBÖLY

Moje przedsiębiorstwo powstało z zamysłem hodowania brojlerów w 2002 r.

Hodowlę kurczaków rozpoczęliśmy w zakupionej wówczas od spółdzielni rolnej oborze. Jest to piętrowa obora, którą nieustannie poprawialiśmy i przerabialiśmy, w ten sposób osiągając obecny stan. W jednym okresie chowu hodujemy 39.000 kurczaków.

Na terenie naszego zakładu zainstalowano oborę eksperymentalną firmy Ma-Ka Kft. W okresie jednego chowu, w drodze precyzyjnych metod pomiarowych porównaniu poddaje się 3 rodzaje paszy. 2 linie paszy porównywane są z paszą kontrolną. Pasza kontrolna jest tożsama z aktualną linią paszy na rynku. Pomiar kurczaków jest indywidualny, wykonywany co tydzień. Zajmujemy się tylko kurczakami kogutkami. Na podstawie pomiarów tygodniowych liczymy: wagę, swoistość, przyrost masy, spożycie paszy. Z firmą Ma-Ka Kft. współpracujemy z powodzeniem od 2013 r.

Wspólnie z moją rodziną i dwójką pracowników hodujemy kurczaki przemysłowe. Staramy się maksymalnie skupić na osiąganiu najlepszych wyników w hodowaniu kurczaków. W hodowli opieramy się na paszy, dlatego nie karmimy zwierząt dodatkowymi witaminami i dodatkami. 35-dniowy okres chowu uważa się już dziś za podstawę, dlatego zazwyczaj stado sprzedaje się po 42-43 dniach. W ten sposób skutecznie wykorzystuje się potencjał genetyczny zwierząt.

LÁSZLÓ SZALAI PRZEDSIĘBIORCA, KUNFEHÉRTÓ

Urodziłem się w 1981 roku w miejscowości Kiskunhalas, obecnie mieszkam i prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Kunfehértó. Studia ukończyłem na kierunku inżynierii rolnej w Keszthely w 2010 roku.

Przedsiębiorstwo moje powstało w 1994 r. celem hodowli ptactwa wodnego. Do 2012 r. hodowaliśmy kaczki na tucz, tu wyhodowane zwierzęta były również u nas tuczone.

Modernizacja istniejącej oraz budowa nowej część hodowli została zrealizowana z funduszy pozyskanych na cel „Modernizacja hodowli” w 2009 r., w wyniku czego uruchomiliśmy hodowlę brojlerów.

W całym zakładzie zmieniliśmy profil na chów zamknięty, i od tamtej pory hodujemy wyłącznie brojlery. Obecnie w naszym zakładzie w jednym okresie chowy produkujemy 110.000 brojlerów.

Naszym najważniejszym klientem jest firma Hungerit Zrt. Kurczaki żywimy paszą firmy Ma-Ka Kft. Dzięki nieustannym udoskonaleniom również wyniki produkcyjne kształtują się pozytywnie. Dobre wyniki naturalne i ekonomiczne osiągamy wyłącznie dzięki paszy wysokiej jakości dostosowanej do wieku piskląt oraz kierownictwu. Mamy też dobre stosunki partnerskie z firmą Ma-Ka Kft., jako dostawcą.

Zakład audytują firmy Puszta Gold i KFC, dlatego taką drogą pośrednią drób hodowany w naszych hodowlach dostępny jest na rynkach oczekujących najwyższej jakości.

Moje plany na przyszłość obejmują zwiększenie zdolności produkcyjnej, a prace związane z realizacją rozpoczynamy w 2019 roku.

DR GYÖRGY KOVÁTS, GRUPA AGRINNOV

Nasza grupa jest partnerem firmy MA-KA Kft. od chwili jej powstania. Miniony okres można uznać za szczególnie udany, a odzwierciedlają to osiągnięte wyniki produkcyjne.

Firma MA-KA Kft. obecnie zaopatruje paszą zakład drobiu liczący 150.000, oraz dwa zakłady liczące 260.000 sztuk. W każdym cyklu hodujemy blisko 1 milion kurczaków. Dzięki doskonałej jakości paszy i technologii na poziomie europejskim już w wielu okresach chowu przekroczyliśmy wynik produkcyjny brojlerów o wskaźniku 400.

Wierzymy, że w przyszłości te wyniku utrzymamy na tym poziomie.

This post is also available in: Węgierski Rumuński Chorwacki Słowacki Serbski