Dla inwestorów

 • UBM • Pasze dla trzody chlewnej

3/20/2020
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

3/2/2020
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

1/31/2020
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

12/31/2019

 • Informacja nadzwyczajna o ostatecznym transferze środków
 • Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

12/2/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

10/31/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

9/30/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

9/16/2019

 • Protokół walnego zgromadzenia
 • Sprawozdanie półroczne

9/2/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

8/26/2019

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Sprawozdanie półroczne
 • Liczba akcji – proporcje prawa do głosowania

8/16/2019
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

7/31/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

7/1/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

6/3/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

4/30/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

4/15/2019

 • Protokół walnego zgromadzenia
 • Sprawozdanie roczne
 • Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

4/1/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

3/25/2019

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Liczba akcji – proporcje prawa do głosowania
 • Sprawozdania finansowe według
 • MSSF
 • Sprawozdanie z działalności
 • Raport niezależnego rewidenta księgowego
 • Sprawozdanie rady nadzorczej
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 • Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

3/14/2019
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

3/1/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

1/31/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

1/2/2019
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

11/30/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

10/31/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

10/1/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

9/28/2018
Informacje uzupełniające do sprawozdania półrocznego

9/17/2018
Protokół walnego zgromadzenia
Sprawozdanie półroczne

8/31/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

8/27/2018

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Liczba akcji – proporcje prawa do głosowania
 • Sprawozdanie półroczne

8/15/2018
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

7/31/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

7/2/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

5/31/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

4/30/2018

 • Protokół walnego zgromadzenia
 • Sprawozdanie roczne
 • Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

4/9/2018

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Liczba akcji – proporcje prawa do głosowania
 • Sprawozdania finansowe według
 • MSSF
 • Sprawozdanie z działalności
 • Raport niezależnego rewidenta księgowego
 • Sprawozdanie rady nadzorczej
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 • Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego

4/3/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

3/29/2018
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

3/1/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

1/31/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

1/2/2018
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

12/11/2017

 • Informacja o zmianach proporcji prawa do głosowania
 • Informacja o transakcjach członków kierownictwa

11/30/2017
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

10/31/2017
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

10/10/2017
Statut spółki

10/2/2017
Informacje dotyczące prawa głosu i kapitału zakładowego

9/29/2017
Oświadczenie emitenta (po zmianach)

9/26/2017
Informacja o zmianie danych kontaktowych

9/25/2017
Uchwały akcjonariuszy
Sprawozdanie półroczne

9/4/2017

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Decyzja PVJ w sprawie numeru domu
 • Sprawozdanie półroczne
 • Porządek obrad rady nadzorczej
 • Porządek obrad Komisji rewizyjnej

8/31/2017
Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym

8/25/2017
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

7/31/2017
Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym

7/3/2017
Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym

5/31/2017
Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym

4/30/2017

 • Uchwały akcjonariuszy
 • Sprawozdanie roczne
 • Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
 • Sprawozdanie zbiorcze
 • Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym

4/9/2017

 • Wnioski zgłaszane na walnym zgromadzeniu
 • Sprawozdanie roczne
 • Sprawozdanie z działalności
 • Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 • Sprawozdanie Komisji
 • Rewizyjnej
 • Sprawozdanie niezależnego rewidenta księgowego
 • Sprawozdania finansowe według MSSF

3/31/2017

 • Informacja o prawach do głosowania i kapitale zakładowym
 • Zaproszenie na Walne
 • Zgromadzenie

3/1/2017

 • Informator
 • Ogłoszenie
 • Statut spółki
 • Informacja o osobie prowadzącej księgę akcjonariuszy
 • Prezentacja struktury właścicielskiej

12/14/2016

This post is also available in: Węgierski Angielski Rumuński Chorwacki Słowacki Serbski