Hódmezővásárhely, 9-11 MAJA 2019 ROKU.

NASZA NAGRODA GŁÓWNA – KOLEJNY WYRAZ UZNANIA DLA TWORZĄCEJ NOWE WARTOŚCI GRUPY UBM

Do konkursu zgłoszono 23 prezentujące wysoki poziom fachowości projekty, spośród których 11 dotyczyło żywienia zwierząt i weterynarii, a 12 informatyki rolnej i technologii hodowli.

Na podstawie najwyższej oceny punktowej jednogłośnym werdyktem jury GŁÓWNĄ NAGRODĘ przyznało firmie UBM Feed za opracowanie linii paszowej dla brojlerów kaczych, za procedurę określania specyficznych dla odmiany wymagań żywieniowych oraz współczynników trawienia.

NASZE STOISKO JEST NASZĄ WIZYTÓWKĄ

Dziś na całym świecie najpopularniejsze są wystawy branżowe , a nie targi. Tutaj celem są zakupy, a nie sprzedaż czy dystrybucja. O sile przyciągania imprezy stanowią nowości, perspektywiczne metody, możliwości i trendy, podnoszenie świadomości, budowanie zaufania do marki, wzmacnianie jej wizerunku, a w ślad za tym możliwości zdobywania rynku, późniejsza sprzedaż, nawiązywanie kontaktów, obserwacje i rozpoznanie konkurencji. (Brytyjskie Stowarzyszenie Organizatorów Wystaw, AGO)

Branżowa wystawa to najskuteczniejsze narzędzie marketingowe – twierdzą specjaliści.

Biorąc pod uwagę to wszystko oraz doświadczenia i wnioski z poprzednich wystaw – można powiedzieć – w sposób nieustanny szykujemy się do udziału w tegorocznym przeglądzie.

Rozważaliśmy i prowadziliśmy kalkulacje: jakie możliwości budowy kontaktów i rynków ona daje, w jaki sposób wydarzenie pasuje do profilu naszej firmy? Przygotowaliśmy projekt kosztorysu. Kształtowaliśmy oblicze naszego stoiska. Zaktualizowaliśmy nasze zasoby fotografii i nagrań filmowych. W ramach transmisji mogliśmy obejrzeć otwarcie naszego zakładu w Kerelőszentpál. Na wystawę przygotowaliśmy katalogi produktów, ulotki, nośniki informacji, materiały prasowe, nowoczesne narzędzia techniczne, oraz atmosferą gościnności. Z wielką starannością podeszliśmy do zapraszania naszych partnerów, ich odpowiedniego przyjęcia oraz naszych obowiązków protokolarnych.

A w końcu: na wystawę przybyliśmy przygotowani, z zatwierdzonym przez decydentów naszej firmy szczegółowym harmonogramem i scenariuszem (to nie jest zadanie, gdzie można sobie pozwolić na luz).

UBM TO MIEJSCE, GDZIE WARTO ZAGLĄDNĄĆ

Nasza ekspozycja została rozszerzona o nowy, niezwykły, urzekający wizualnie, spektakularny i przyciągający uwagę element, który identyfikuje naszą markę.

„Bądź umiarkowany i wymagający. Znaj swoje produkty, ufaj im i z zaangażowaniem głoś ich zalety.” – tak twierdzi rada specjalistów PR.

Na wystawie było to dla nas wyznacznikiem! Obecni byli tam wszyscy, którzy mogli udzielić informacji: członkowie naszej dyrekcji, nasi doradcy, specjaliści z poszczególnych branż.

Przez trzy dni odwiedziło nas pół tysiąca mile widzianych partnerów i gości, których przyjęliśmy w przyjaznym otoczeniu.

NASI PARTNERZY O NAS

Według pełnych uznania opinii nasze godne uwagi, umiarkowane i nienachalnie eleganckie stoisko

było miejscem udzielania informacji, udostępniania naszych wydawnictw prezentujących najnowszą specjalistyczną wiedzę (w których prezentowaliśmy nasze najnowsze i dojrzałe do rozpowszechniania metody, nasze pasze oraz usługi), pełne fachowej uwagi, grzeczności i serdecznej gościnności, które stwarzało kulturalną możliwość dla prowadzenia rozmów handlowych i budowania kontaktów.

Nie zabrakło wzbudzających zainteresowanie, godnych omówienia i przedyskutowania tematów. Ponad 500 rodzajów produktów paszowych UBM, między nimi najnowsze i dojrzałe do wprowadzenia, innowacyjne oferty na wysokim poziomie, wybitne osiągnięcia genetyczne w zakresie trzody chlewnej, dyskusje dotyczące sytuacji, przyszłości i systemu wspierania hodowli zwierząt, omówienie zaplecza naszych emerytur, wszystko to było tematem fachowej i przyjacielskiej wymiany poglądów oraz budowania kontaktów.

UBM PARTY

Wieczorem 9 maja – zgodnie z dotychczasową tradycją – naszych partnerów i gości zaprosiliśmy do lokalu Hungi Vigadó w Segedynie na przyjęcie UBM Party.

Niesamowita atmosfera, ponad 500 gości. Wspólnie cieszymy się ze wspólnego sukcesu.

POKAZY ZWIERZĄT NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

Zaprezentowało się osiem branż hodowli zwierząt, koni, bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, kur, kur ozdobnych, królików, rybactwa, myślistwa oraz przedstawiciele związanych z hodowlą zwierząt przemysłu produkcji roślinnej.

I tym razem z pełnym sukcesem!

Na najbardziej renomowanej w kraju międzynarodowej wystawie zwierząt zajmowano się światowymi rezultatami genetyki i inżynierii hodowli. Ponad 500 wystawców z branży – hodowców zwierząt i usługodawców rolnych – swoje produkty zaprezentowało gościom z branży i szerokiej publiczności, którzy dopisali w liczbie przekraczającej dziesięć tysięcy. Obecni byli wszyscy, którzy liczą się na rynku hodowli zwierząt oraz w przemyśle go wspomagającym.

Na podstawie danych genetycznych jest prawie niemożliwe określenie wiarygodnej kolejności poszczególnych ras – każda z populacji prezentuje doskonały poziom międzynarodowy. Oprócz ras hodowanych w kraju oraz rodzimych ras węgierskich, wystawę zdominowały rasy światowe.

W ramach widowiskowego przeglądu i oceny bydła swoje opinie wyrazili szanowani i niezależni specjaliści krajowi i zagraniczni. Średnia wydajność laktacyjna przedstawionych krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej przekroczyła poziom 10 tysięcy kilogramów.

Wystawa bydła mięsnego wzbogaciła się jeszcze bardziej.

 Przegląd trzody chlewnej zwrócił również uwagę na coraz trudniejszą sytuację hodowli rodzimych. Branża stoi przed zmianami strukturalnymi: zmieniły się przepisy, zmieniły koszty, zdrożały pasze i siła robocza, zmniejszono dopłaty, poważne problemy stwarza afrykański pomór świń. Bardzo wiele osób w miejsce hodowli wybiera produkcję towarową.

Bogaty jest wybór ras owiec hodowlanych. Zwierzęta oferowane na aukcjach sprzedane zostały w dobrych cenach.

Również i tym razem przebojem okazał się pokaz strzyżenia owiec.

Piękno, gracja, siła, kultura hodowli, wartości genetyczne i kultywowanie tradycji: konie ponownie znalazły się w centrum uwagi, były głównymi aktorami pokazów. Na wystawie już od lat prezentowane są nasze chronione historyczne rasy koni – nonius, gidran i furioso-north star (trzy rasy typu mezőhegyesi) oraz lipicany. To godna pochwały ochrona wartości genetycznych.

Programy branżowe dotyczyły kwestii aktualnych. Wygłoszono szereg wykładów naświetlających sytuację, przyszłość oraz szanse hodowli zwierząt. W programach poruszano kwestie zdrowia zwierząt, zarządzania, ekonomii, dopłat – kładąc nacisk na pilne zadania związane ze zrównoważoną i przyjazną dla środowiska hodowlą zwierząt.

Wsparciem dla programów była cyfrowa sieć online, szereg wydawnictw oraz nowoczesne usługi informacyjne.

Wydarzenie w Hódmezővásárhely wzbogaca współczesną kulturę wystaw zwierząt. Impreza już dawno przerosła ramy regionalne. Dzisiaj jest w kraju najwyższej rangi wystawą hodowli zwierząt, jest tradycyjnym miejscem spotkań aktywnie działających gospodarzy, ponieważ organizują ją hodowcy zwierząt – dla hodowców zwierząt!

Wystawa – po raz pierwszy jako „wydarzenie poprzedzające” jesienną Budapesztańską Krajową Wystawę Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego (OMÉK) – stała się największym w kraju spotkaniem branżowym.

Ze znaczącym sukcesem wśród fachowców i szerokiej publiczności!

F.K.

GŁÓWNA NAGRODA UBM I JEJ ZAPLECZE

SPÓŁKA UBM FEED ZASŁUŻYŁA NA GŁÓWNĄ NAGRODY ZA OPRACOWANIE LINII PASZOWEJ DLA KACZEK MIĘSNYCH I BROJLERÓW KACZYCH ORAZ OKREŚLENIE SPECYFICZNYCH DLA ODMIANY WYMAGAŃ ŻYWIENIOWYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW TRAWIENIA – TAK BRZMIAŁO UZASADNIENIE JURY KONKURSU.

 

UBM jako pierwsza określiła rzeczywiste wartości trawienia aminokwasów, najważniejszych komponentów paszy dla kaczek.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone były wspólnie z Wydziałem Uniwersytetu Georgikon w Keszthely. Biorąc za podstawę właściwości żywienia kaczek rasy mulard i pekińskiej określono poziomy energii (ME) możliwej do zmetabolizowania, konieczne dla uzyskania optymalnych przyrostów masy ciała. Dzięki temu możliwe stało się zwiększenie wydajności produkcji mięsa i wątróbek, a przy poprawionych cechach jakościowych obniżono jednostkowy koszt wytwarzania produktu.

Biorąc to wszystko pod uwagę, przy zastosowaniu procedury specjalnej obróbki termicznej opracowano taką paszę do tuczu, dzięki której zawartość białka i skrobi kukurydzianej oraz pszennej staje się łatwiejsza do strawienia, co zwiększa metabolizowaną energię paszy. Doświadczenia wykazały, że wykorzystanie paszy jest zdeterminowane przede wszystkim rzeczywistą zdolnością trawienia aminokwasów ograniczających w sposób zharmonizowany z poziomami energii.

Rezultat: opracowanie przyjaznej dla środowiska linii do wytwarzania paszy koniecznej dla wydajnej produkcji kaczej wątróbki i mięsa.

PEWNE ZAPLECZE O STANDARDYE MIĘDZYNARODOWYM

Bogate i urozmaicone, badawcze, rozwojowe, innowacyjne oraz tworzące nowe wartości środowisko UBM tworzy solidne podstawy dla nowatorstwa, w tym przypadku dla stworzenia produktu nagrodzonego nagrodą główną.

Dynamicznie rozwijające się i renomowane przedsiębiorstwo węgierskiego przemysłu paszowego ze swoimi zakładami dysponującymi technologią na światowym poziomie, z zasobami w zakresie wiedzy fachowej, intelektu, techniki, technologii, genetyki i handlu oraz stosunkami partnerskimi produkuje i oferuje dokładnie 500 markowych produktów wysokiej jakości przy zachowaniu właściwego stosunku jakości do ceny.

Produkty UBM są na rynku poszukiwane i lubiane.

Nagroda główna będąca uznaniem za wybitne osiągnięcia ubogaca skalę produktów w standardzie międzynarodowym.

Wybitne jury

Dr Zsombor Wagenhoffer Ph.D – dyrektor, Węgierski Związek Hodowców Zwierząt (MÁSZ)

Dr László Annaházi – dyrektor, ANIPHARMA Kft.

Dr László Sallai – Uniwersytet w Segedynie

Docent Instytutu Nauk o Roślinach i Ochrony Środowiska MGK

Po raz pierwszy konkurs o Nagrodę za Produkty Hodowlane ogłoszono 19 lat temu w 2001 roku.

W roku bieżącym w obszarze tematycznym pasz i zdrowia zwierząt nadesłano 11 aplikacji.

Na rezultat miały wpływ indywidualne składowe oceny.

W każdej kategorii jury ustaliło odpowiednią kolejność. Główną Nagrodę zdobyła firma, której aplikacja pośród wszystkich firm biorących udział zdobyła najwyższą liczbę punktów.

KRYTERIA OCENY

Od lat ocenę przeprowadza się według dobrze sprawdzonego systemu.

Aplikacje są oceniane są w skali od 1 do 5 punktów dla sześciu kryteriów.

  • oryginalność (na ile pomysł, firma, technologia, produkcja są krajowe)
  • wiek (kiedy produkt zostanie wprowadzony, został wprowadzony na rynek)
  • aktualność (na ile aktualny jest produkt, pomysł, metoda, itp.)
  • innowacyjność, nowość, niepowtarzalność
  • aspekt naukowy (naukowe uzasadnienie rezultatów)
  • referencje (kto to stosuje, na ile upowszechniło się na rynku)

DRUGA NAGRODA GŁÓWNA UBM

Na Dniach Hodowców Zwierząt Niziny Węgierskiej w 2019 r. UBM zdobyła drugą NAGRODĘ GŁÓWNĄ.

W 2014 r. GŁÓWNĄ NAGRODĄ nagrodzono wspólną aplikacje firm UBM i MA-KA, linię paszową zawierającą ziarna pszenicy.

Od tamtego czasu na tej paszy skutecznie wyhodowano już ponad 3 miliony brojlerów i 100 tysięcy kaczek, uzyskując doskonałe rezultaty.

F.K. -W.T.

 

This post is also available in: Węgierski Rumuński Chorwacki Słowacki Serbski