Grupa UBM wspiera takie organizacje społeczne i fundacje, które za swoje główne cele stawiają pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wybitnym sportowcom.

Nasza grupa spółek każdego roku wspiera działanie organizacji dobroczynnych darowiznami oraz dotacjami pieniężnymi.

Fundacje wspierane przez nas w szczególny sposób:Mosoly Alapítvány

Równolegle ze wzrostem Grupy UBM zarówno kierownictwo jak i pracownicy wyrazili potrzebę, aby naszą odpowiedzialność społeczną kontynuować w sposób bardziej poważny, planowany i dla wszystkich bardziej niż dotąd obliczalny.

Najpierw ustaliliśmy nasz nadrzędny cel: pomóc dzieciom, aby mogły przeżywać swoje szczęśliwe, ale szybko przemijające dzieciństwo. Ponieważ jesteśmy miejscem pracy przyjaznym dla rodzin i o podejściu dostosowanym do dzieci, świadomie wspieramy sprawę dzieci chorych i będących w trudnej sytuacji.

Z Fundacją Uśmiech jesteśmy w kontakcie od 2012 r. Wspieramy ją i aktywnie uczestniczymy we wspólnie zorganizowanych programach, np. w corocznym biegu Ultrabalaton. Jej działalność jest dla nas wzorem, ponieważ prowadzona jest na wysokim poziomie profesjonalizmu i wypełnia lukę. Dlatego podjęliśmy decyzję, że od 2020 r. nadajemy naszej współpracy solidniejsze podstawy i będziemy Wyróżnionym Protektorem Fundacji.

„To dużo więcej, niż Uśmiech”

Fundacja Uśmiech działająca od ponad 20 lat, zobowiązała się wspierać ciężko chore, będące w krytycznym stanie fizycznym i psychicznym dzieci oraz ich rodziny. Prowadzone przez nią zajęcia terapeutyczne dopasowane są do aktualnych potrzeb uczestników i oparte głównie na środkach leczenia zabawą i sztuką. Udzielają wsparcia psychicznego w krytycznych sytuacjach wynikających z choroby.

Terapie Uśmiechu wspomagające rehabilitację w szpitalu i poza nim dostępne są w Budapeszcie, Peczu i Debreczynie. Wszystkie ich koszty ponosi Fundacja, są one więc dla rodzin bezpłatne. Wysoko wykwalifikowani i mający specjalne doświadczenie terapeuci, system monitoringu zapewniający jakość oraz stabilne zaplecze organizacyjne Fundacji umożliwiają, aby jako niezawodny partner uzupełniła leczenie szpitalne niezbędnym wsparciem psychicznym.

Wspierane fundacje

• Funfacja Démétér
• Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület – Krajowe Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Za uśmiech”
• Csodalámpa Alapítvány – Fundacja Czarodziejska Lampa
• Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány – Narodowa Fundacja Ratowania Dzieci i Wcześniaków
• Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznú szervezet – Fundacja Socjalna i Organizacja Pożytku Publicznego Pełne Życie
• KórházSuli Alapítvány – Fundacja Szkoła w Szpitalu

Kontynuując przykładną praktykę poprzednich lat w 2020 roku również chcielibyśmy kontynuować naszą działalność dobroczynną, aby osoby będące w potrzebie mogły skorzystać z naszej pomocy. Niech mottem przyszłego roku będzie: „DOBRZE JEST POMAGAĆ!”

NASI SPORTOWCY WSPIERANI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Petra Háromszéki, mistrzyni Europy w łucznictwie dziecięcym

This post is also available in: Węgierski Angielski Rumuński Chorwacki Słowacki Serbski