Kerelőszentpáli Takarmánykeverő Üzem átadása

A fost inaugurată cea mai mare fabrică de furaje din România, în județul Mureș

Vineri dimineață am inaugurat la Sânpaul cea mai mare uzină independentă (care produce în afara integrării proprii) de amestecare de furaje din România, în prezența unor investitori, operatori industriali în domeniu și politicieni de rang înalt.

UBM Feed Romania SRL, societate aflată în proprietatea Grupului UBM, Grupului East și Oprea Avicom, a realizat o investiție deosebită în sectorul agrar din regiune, în această localitate din județul Mureș. La ceremonia inaugurală au vorbit Orbán Viktor, primul ministru al Ungariei, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Kerezsi Miklós, proprietarul Grupului East, Varga Ákos, președintele consiliului de administrație al Grupului UBM, precum și Emanuel Oprea, proprietarul firmei Oprea Avicom. Cu această investiție în valoare de15,6 milioane de euro a luat ființă cea mai mare uzină independentă (care produce în afara integrării proprii) de amestecare de furaje din țară. Uzina începe curând producerea și livrarea, în numeroase județe din Ardeal și de peste Carpați, de furaje de calitate înaltă corespunzătoare hrănirii puilor, porcinelor și rumegătoarelor de fermă.

Varga Ákos, președintele consiliului de administrație al Grupului UBM a amintit în discursul său, că viziunea și apoi planurile s-au bazat pe relații comerciale și prietenii cu o durată de aproape douăzeci de ani. „În situația actuală din industria construcțiilor, investiția a fost realizată la termen, cu respectarea bugetului original, ceea ce vorbește de la sine“ – a exprimat el. Conform afirmațiilor lui Varga, este bine că o firmă lider de piață din Ungaria exportă peste hotare experiența și cunoștințele cu care în ultimii cincisprezece ani a devenit lider de piață. Președintele consiliului de administrație i-a mulțumit și în mod personal lui Orbán Viktor pentru ajutorul acordat de guvernul Ungariei prin EximBank.

„În Ungaria există instituții financiare, cu ar fi amintita EximBank, care au sarcina să încerce finanțarea și încurajarea colaborării dintre țările vecine și antreprenorii maghiari. Sunt mândru de faptul că guvernul maghiar a participat la realizarea acestei investiții minunate.“ – a formulat Orbán Viktor. Primul ministru a spus, parafrazându-l pe Széchenyi István, că ideea de bază a actualei strategii naționale este că a fi maghiar reprezintă în continuare un sentiment fără pereche și în sfârșit să fie o dată în istorie și un lucru rentabil. „Salut investiția, fiindcă oferă maghiarilor speranța că dincolo de cultura, limba și istoria noastră, care arată înspre trecut, avem aici și viitor și suntem în stare să asigurăm bunăstare și siguranță nouă, copiilor noștri și familiilor noastre“ – a mai adăugat șeful de guvern.

„Aici trebuie realizate investiții locale de nivel mondial. Pe baza acestui raționament am investit la Sânpaul aproape șaisprezece milioane de euro“ – a spus în discursul său de inaugurare Kerezsi Miklós, care asemenea celorlalți vorbitori a mulțumit tuturor celor implicați pentru colaborare și încredere. Conformproprietarului Grupului East țara dispune de toate facilitățile – sol cultivabil de calitate deosebită, forță excelentă de muncă, climat favorabil, port de mare capacitate la Marea Neagră – nu doar ca să furnizeze produse agrare și alimente fabricate din acestea cetățenilor proprii, ci să fie exportatorul determinant din regiune, în sensul mai larg al cuvântului.

Emanuel Opreaproprietarul societății Oprea Avicom a spus, că a fost un proces complicat care a necesitat mari resurse până ce s-a ajuns la inaugurarea uzinei de furaje. „Ar fi fost și mai greu, dacă Consiliul Județean Mureș, prefectura, precum și autoritățile locale nu ar fi colaborat cu bunăvoință cu proiectanții și executanții.“ Conform șefului uneia dintre cele mai multilaterale întreprinderi agricole din țară, pornirea uzinei dovedește că diferențele de limbă și culturale pot fi ușor depășite.

„Putem fi mândri, că aici în Sânpaul este prezentă tehnologia secolului douăzeci și unu, acea totalitate a mijloacelor care poate garanta performanța“ – a salutat investiția Kelemen Hunor. „O inaugurare de uzină este sărbătoare pentru toți: proprietari, comunitate și conducători ai comunității, fiindcă dovedește credința că împreună putem planifica viitorul în țara noastră unde ne-am născut“ – a declarat președintele UDMR, apoi a adăugat că încrederea trebuie clădită mai departe prin crearea de locuri de muncă. „Să credem că în acest colț al Europei este posibilă colaborarea între popoare și națiuni.

După felicitări cei cinci vorbitori au apăsat împreună butonul simbolizând inaugurarea uzinei din Sânpaul.

Uzina din Sânpaul cu capacitatea sa de 30 tone/oră și 220.000 tone/an este una dintre cele mai mari unități de producere a furajelor din regiune, posedând una dintre cele mai moderne tehnologii din Europa. Conform proprietarilor, investiția a fost justificată de potențialul de piață al țării și, în cadrul acesteia, al regiunii ardelene. Regiunea dovedește o dezvoltare de nădejde a zootehniei, la care se adăugă o cerere în creștere de furaje. După calculele investitorilor, o astfel de uzină modernă, producând pentru utilizare externă, cu o capacitate și eficiență mare, are loc pe piață.

Grupul UBM, ca lider de piață în Ungaria, posedă în domeniu cunoștințe suplimentare față de concurenții din România, ceea ce înseamnă o competență diferențială importantă. La acestea se adăugă cunoștințele de piață ale grupului local East Grup (care acoperă piețele de cereale, materii prime pentru furaje și furaje finite) precum și experiența firmei Oprea Avicom, ca utilizator de furaje. Cei trei formează astfel un grup de investitori care poate defini firma UBM Feed Romania SRL ca factor determinant al pieței de furaje din România.

O importanță deosebită o are și poziționarea geografică a uzinei de amestecare de furaje. Din Sânpaul orice colț al țării este ușor accesibil cu produsele finite. Mai mult, este vorba de o regiune bogată în activități agrare și terenuri cultivate, ceea ce asigură o bună piață de materii prime pentru producerea de furaje. Capacității de fabricare de 220.000 tone/an îi este aferentă o cerere de 130-140.000 tone/an de cereale ca materii prime. Conform investitorilor, investiția va contribui în mare măsură la dezvoltarea agriculturii regiunii.

Uzina de amestecare de furaje este capabilă să producă furaje pentru păsări, porcine și rumegătoare în formă de brizurat și granulat, precum și să fabrice partenerilor săi pe bază de rețete specifice, personalizate.

Linia de producție este conectată cu un sistem automat de introducere în saci și de paletare, astfel încât uzina poate deservi clientul după cerință, cu produse în vrac sau în saci de diferite dimensiuni. Produsele în saci destinate furajării în gospodăriile familiale vor fi astfel curând accesibile și în comerț.

This post is also available in: Ungară Engleză Croată Slavă Poloneză Sârbă