Patríme medzi elitu

V roku 2017 vedúci siedmich maďarských podnikov spustili spoločný program rozvoja podnikov ELITE, fungujúcej ako dcérska spoločnosť Budapeštianskej burzy a Londýnskej burzovej skupiny. V súlade so stratégiou Budapeštianskej burzy je cieľom ELITE poskytovať maďarským podnikom výuku na medzinárodnej úrovni, tieto podniky dokážu neskôr uskutočniť hoci aj získavanie finančných prostriedkov z kapitálových trhov.

Nedávno sa skončila dvojročná perióda výuky, ktorá vzhľadom na časový plán vedúcich podnikov prebiehala predovšetkým online.

Popritom ročne usporiadali tri – štyri workshopy v Londýne a v Budapešti, vyžadujúce si osobnú prítomnosť a tak vytvorili možnosť na získanie vedomostí a vytvorenie základov pre budúce obchodné vzťahy aj v medzinárodnom prostredí. Terajším ukončením vzdelávania sa však neprerušili kontakty podnikov s ELITE a s ostatnými podnikmi ELITE, aj naďalej zostanú členmi komunity a využívajú jej adicionálne výhody, napríklad možnosť získavania obchodov, budovanie vzťahov, účasť na podujatiach networkingu, ako aj to možno najdôležitejšie, stretnutia s potenciálnymi investormi.

V rámci výuky účastníci pracujú s takými témami ako tvorba stratégie, inovácia, možnosť nárastu v medzinárodnom prostredí, rôzne modely manažmentu organizácií, možnosti získavania kapitálu (úver, granty EÚ, rizikový kapitál, súkromný kapitál, získavanie finančných prostriedkov z burzy), ako aj motivácia zamestnancov. Popritom podniky môžu ďalej rozširovať svoje ekonomické znalosti, zaoberať sa vypracovávaním obchodných plánov a oboznamovať sa s nástrojmi marketingu, komunikácie a PR – po celý čas s prihliadnutím na reálne a každodenné problémy. Výuka prispela k tomu, aby sa hodnototvorné procesy podniku zladili s požiadavkami financovania a nárokmi obchodných partnerov. Na konci dvojročného programu účastníci vypracovali obchodný plán, schválený okruhom investorov pohybujúcich sa v medzinárodnom prostredí.

This post is also available in: Maďarčina Angličtina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština