Pre investorov

 • UBM • Krmivo pre ošípané

3/20/2020
Pozvánka na valné zhromaždenie

3/2/2020
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

1/31/2020
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

12/31/2019

 • Mimoriadne oznámenie o definitívnom odovzdaní peňažných prostriedkov
 • Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

12/2/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

10/31/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

9/30/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

9/16/2019
Zápisnica z valného zhromaždenia
Polročný výkaz

9/2/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

8/26/2019

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Polročný výkaz
 • Počet akcií – pomer hlasovacích práv

8/16/2019
Pozvánka na valné zhromaždenie

7/31/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

7/1/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

6/3/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/30/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/15/2019

 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Ročný výkaz
 • Správa o zodpovednom riadení podniku

4/1/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

3/25/2019

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Počet akcií – pomer hlasovacích práv
 • Výkaz IFRS
 • Obchodná správa
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa dozornej komisie
 • Správa auditovej komisie
 • Správa o zodpovednom riadení podniku

3/14/2019
Pozvánka na valné zhromaždenie

3/1/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

1/31/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

1/2/2019
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

11/30/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

10/31/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

10/1/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

9/28/2018
Doplňujúce informácie k polročnému výkazu

9/17/2018

 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Polročný výkaz

8/31/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

8/27/2018

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Počet akcií – pomer hlasovacích práv
 • Polročný výkaz

8/15/2018
Pozvánka na valné zhromaždenie

7/31/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

7/2/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

5/31/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/30/2018

 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Ročný výkaz
 • Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/9/2018

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Počet akcií – pomer hlasovacích práv
 • Výkaz IFRS
 • Obchodná správa
 • Správa nezávislého audítora
 • Správa dozornej komisie
 • Správa auditovej komisie
 • Správa o zodpovednom riadení podniku

4/3/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

3/29/2018
Pozvánka na valné zhromaždenie

3/1/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

1/31/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

1/2/2018
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

12/11/2017

 • Oznámenie o zmene pomeru hlasovacích práv
 • Oznámenie o transakciách vedúcich pracovníkov

11/30/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

10/31/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

10/10/2017
Stanovy

10/2/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

9/29/2017
Vyhlásenie emitenta (upravené)

9/26/2017
Oznámenie o zmene kontaktných údajov

9/25/2017

 • Rozhodnutia akcionárov
 • Polročný výkaz

9/4/2017

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Rozhodnutie notára o čísle domu
 • Polročný výkaz
 • Rokovací poriadok dozornej rady
 • Rokovací poriadok správy auditovej komisie

8/31/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

8/25/2017
Pozvánka na valné zhromaždenie

7/31/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

7/3/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

5/31/2017
Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/30/2017

 • Rozhodnutia akcionárov
 • Ročný výkaz
 • Správa o zodpovednom riadení podniku
 • Súhrnná správa
 • Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní

4/9/2017

 • Návrhy predložené valnému zhromaždeniu
 • Účtovná uzávierka
 • Obchodná správa
 • Správa o zodpovednom riadení podniku
 • Správa dozornej komisie
 • Správa auditovej komisie
 • Správa nezávislého audítora
 • Výkaz IFRS

3/31/2017

 • Oznámenie o hlasovacom práve a o základnom imaní
 • Pozvánka na valné zhromaždenie

3/1/2017

 • Informácie
 • Oznam
 • Stanovy
 • Informácie o subjekte, ktorý vedie zoznam akcionárov
 • Opis vlastníckej štruktúry

  12/14/2016

UBM a tőzsdén

This post is also available in: Maďarčina Angličtina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština