Hódmezővásárhely, 9. – 11. mája 2019

VEĽKÁ CENA – ĎALŠIE UZNANIE PRE UBM AKO TVORCU HODNÔT

Rozhodcovská komisia dostala na posúdenie 23 ponúk na vysokej úrovni – z toho 11 z oblasti krmivového priemyslu a veterinárneho zdravotníctva, a 12 z oblasti agroinformatiky a technológie chovu.

Spoločnosť UBM Feed si VEĽKÚ CENU najprestížnejšej výstavy s najvyšším počtom bodov a s jednohlasným rozhodnutím vyslúžila za vyvinutie radov krmív pre mäsové a jatočné kačice, za určenie potrebných hodnôt výživných látok, špecifických pre jednotlivé odrody, a koeficientov trávenia!

VÝSTAVNÝ STÁNOK JE NAŠOU VIZITKOU

V súčasnosti sú už na celom svete najvyhľadávanejšie  odborné výstavy a nie veľtrhy. Tu nie je cieľom predaj alebo nákup. Atraktívne sú prezentovanými novinkami, inovatívnymi metódami, zistením možností, smerov, vzbudením pozornosti, dôvery ku značke, posilňovaním dobrého mena a ich výsledkom je získavanie nových trhov, neskorší predaj, možnosť budovania vzťahov, pozorovanie a zmapovanie konkurencie. (Asociácia britských vystavovateľov, AGO)

Odborná výstava je jednou z najúčinnejších marketingových nástrojov – tvrdia odborníci.

S prihliadnutím na tieto skutočnosti a na skúsenosti, ponaučenia z vlaňajšej výstavy sme sa – možno povedať – nepretržite pripravovali na túto prehliadku.

Zvažovali sme, kalkulovali: aké možnosti budovania vzťahov a trhov podujatie ponúka, ako harmonizuje s profilom našej firmy? Vypracovali sme plán rozpočtu. Vytvorili sme imidž výstavného stánku. Obnovili sme filmový a fotografický archív. Otvorenie závodu v Sânpauli sme sledovali v priamom prenose. Na výstavu sme pripravili katalógy produktov, letáky, nosiče informácií, tlačový materiál, moderné technické prostriedky aj pohostinnú atmosféru. Veľkú pozornosť sme venovali pozvaniu partnerov, ich primeranému prijatiu a protokolárnym záležitostiam.

A napokon: s detailným harmonogramom, scenárom schváleným vedením podniku, sme prišli na výstavu (toto nie je tá úloha, kedy môžeme byť veľkorysí).

UBM, KDE SA OPLATÍ ZASTAVIŤ

Prezentáciu na výstave sme rozšírili o nový, pútavý, efektný, nezvyklý a vizuálne zaujímavý prvok, definujúci našu značku.

„Buď zdržanlivý a náročný. Poznaj svoje produkty, dôveruj im a s plným nasadením propaguj ich prednosti.“ – toľko rada PR.

Na výstave to bol náš nástroj na posudzovanie! Bol prítomný každý, kto mohol poskytnúť informáciu: členovia riaditeľstva, odborní poradcovia, špecialisti čiastkových oblastí.

Počas troch dní takmer pol tisícky našich srdečne vítaných partnerov, hostí navštívilo náš výstavný stánok priateľský k partnerom.

POVEDALI O NÁS PARTNERI

Podľa pozitívnych vyjadrení bol náš výstavný stánok efektný, zdržanlivý a striedmo elegantný

poskytovanie informácií, publikácie obsahujúce najnovšie odborné znalosti (v ktorých sme predstavili nové metódy, krmivá a služby, pripravené na rozširovanie), profesijná pozornosť, zdvorilá a srdečná pohostinskosť, vytvorili kultivovanú možnosť na obchodné jednania, na budovanie vzťahov.

Tém, vzbudzujúcich pozornosť, hodných rozhovorov, debaty, sa našlo veľa. Viac ako 500 druhov krmív z ponuky UBM, medzi nimi aj najnovšie pestré inovatívne ponuky na vysokej úrovni, zrelé na praktické použitie, vynikajúce výsledky genetiky ošípaných, debata o situácii chovateľstva zvierat, o jeho budúcnosti, o systémoch podpory, rozhovory o pozadí veľkej ceny, ktorú sme získali, to všetko boli vynikajúce témy na profesijné aj priateľské výmeny názorov, na budovanie vzťahov.

UBM PÁRTY

  1. mája večer – už tradične – sme našich partnerov a hostí pozvali na UBM párty do Hungi Vigadó v Segedíne.

Skvelá nálada a viac ako 500 hostí. Spolu sme sa tešili spoločným úspechom.

VÝSTAVA ZVIERAT NA SVETOVEJ ÚROVNI

Predstavilo sa tu osem odvetví chovateľstva, chovatelia koní, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, okrasnej hydiny, králikov, rybárske a poľovnícke odvetvie, ako aj zástupcovia pestovateľstva, odvetvia úzko súvisiaceho s chovateľstvom.

Aj tentoraz úspešne!

Témou najprestížnejšej medzinárodnej výstavy zvierat v Maďarsku aj tentoraz boli vedecké výsledky svetovej úrovne v oblasti genetiky a chovateľstva. Viac ako 500 odborných vystavovateľov – chovateľov, poskytovateľov agrárnych služieb – predstavilo svoje produkty niekoľkým desaťtisícom odborných návštevníkov a širokému publiku. Bol tu každý, kto sa na chovateľskom trhu a v zázemnom priemysle počíta.

Podľa genetických hodnôt možno jednotlivé druhy sotva vierohodne zoradiť do poradia – každá populácia je vynikajúca a je na medzinárodnej úrovni. Na výstave popri druhoch vyšľachtených v Maďarsku panovali svetové druhy.

Na efektných bodovacích show hovädzieho dobytka svoju mienku vyjadrili renomovaní, nezaujatí domáci a zahraniční znalci. Priemerná produkcia mlieka predvedeného holštýnsko-frízskeho plemena presahuje 10 tisíc kilogramov.

Výstava jatočného hovädzieho dobytka bola ďalej obohatená.

 Výstava ošípaných upozornila aj na čoraz zhoršujúcu sa situáciu kmeňových chovov. Odvetvie stojí pred reštrukturalizáciou: boli upravené nariadenia, zmenili sa náklady, stúpla cena krmiva aj pracovnej sily, podpory poklesli, africký mor ošípaných spôsobuje vážne problémy. Mnohí sa namiesto chovu rozhodnú pre výrobu produktov.

Výber plemien oviec je bohatý. Na licitácii boli ponúknuté zvieratá predané za dobré ceny.

Tradičná ukážka strihania oviec bola aj teraz hitom podujatia.

Krása, pôvab, sila, kultúra chovu, genetické hodnoty a zachovávanie tradícií: kone boli aj teraz centrom pozornosti návštevníkov a hlavnou atrakciou výstavy. Na výstave sa už dlhé roky predstavujú historické, chránené plemená koní – Nonius, Gidran, Furioso-North Star (tri druhy zo žrebčína Mezőhegyes) a lipicanské. Chvályhodná ochrana genetických zdrojov.

Odborné programy boli zorganizované s dôrazom na aktuálnosť. Odznel celý rad prednášok, ktoré načrtli situáciu, budúcnosť a šance chovateľstva. Na programe boli otázky veterinárneho zdravotníctva, manažmentu a hospodárnosti chovateľstva, výrazne nasmerujúc pozornosť na súrne úlohy v oblasti environmentálne uvedomelého a udržateľného chovateľstva.

Programom napomáhala digitálna a online sieť, celý rad publikácií a moderné poskytovanie informácií.

Podujatie v Hódmezővásárhelyi obohatilo kultúru novodobých výstav zvierat. Podujatie už dávno prerástlo regionálnu úlohu. Dnes je najprestížnejšou chovateľskou výstavou v krajine, tradičným miestom stretnutí aktívnych hospodárov, pretože ju organizujú chovatelia – pre chovateľov!

Výstava – teraz po prvý raz ako „predpodujatie“ jesenného Celoštátneho veľtrhu poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu v Budapešti (OMÉK) – sa rozrástla na najväčšie profesijné stretnutie Maďarska.

Zaznamenala významný úspech v odborných kruhoch aj medzi návštevníkmi!

  1. K.

VEĽKÁ CENA UBM A JEJ POZADIE

SPOLOČNOSŤ UBM FEED SI VEĽKÚ CENU VYSLÚŽILA ZA VYVINUTIE RADOV KRMIVA PRE MÄSOVÉ A JATOČNÉ KAČICE, ZA URČENIE POTREBNÝCH HODNÔT VÝŽIVNÝCH LÁTOK ŠPECIFICKÝCH PRE JEDNOTLIVÉ ODRODY A KOEFICIENTOV TRÁVENIA.

 

UBM ako prvá určila najdôležitejšie zložky krmiva pre kačice, skutočné hodnoty stráviteľnosti aminokyselín.

K+F výskum uskutočnila v spolupráci s Fakultou Georgikon. Na základe osobitostí fyziológie výživy pekinskej kačice a kačice Mulard, určili stupne metabolizovateľnej energie (ME), potrebnej na pribúdanie na váhe. Možno tak zefektívniť produkciu mäsa a pečene, popri zlepšujúcich sa ukazovateľoch hodnoty klesajú výrobné náklady na jednu jednotku produktu.

Na základe výsledkov výskumu zostavili pomocou špeciálnej metódy tepelného spracovania vykrmovaciu zmes, umožňujúcu ľahšie trávenie obsahu kukuričných a obilných bielkovín, ako aj škrobov, čo zvyšuje obsah metabolizovateľnej energie v krmive. Výskumy dokázali, že zhodnocovanie krmiva určuje predovšetkým skutočná stráviteľnosť limitujúcich aminokyselín, v súlade s hladinami energie.

Výsledok: zostavenie environmentálne šetrného radu krmiva na efektívnu produkciu kačacej pečene a kačacieho mäsa.

BEZPEČNÉ POZADIE NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Prostredie bohaté na podnety, rozvojové, inovatívne a hodnoty vytvárajúce prostredie v UBM je základom pre tvorbu inovácie, presnejšie produktu oceneného veľkou cenou.

Dynamicky sa rozvíjajúci, uznávaný veľkopodnik, so závodmi používajúcimi technológie na svetovej úrovni, s profesionálnymi, duševnými, technickými, technologickými, genetickými a obchodnými zdrojmi, s kapitálom partnerských vzťahov, vyrába a ponúka presne 500 značkových produktov vynikajúcej kvality so skvelým pomerom ceny a hodnoty.

Produkty UBM sú na trhu vyhľadávané a obľúbené.

 Veľká cena , ktorá je prejavom uznania vynikajúceho výkonu, obohacuje túto paletu produktov na medzinárodnej úrovni.

Prestížna porota

Dr. Wagenhoffer Zsombor Ph.D – výkonný riaditeľ, Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ)

Dr. Annaházi László – konateľ, ANIPHARMA Kft.

Dr. Sallai László – docent

Inštitútu botaniky a ochrany životného prostredia Poľnohospodárskej fakulty Univerzity v Segedíne

Verejná súťaž Veľká cena chovateľov bola po prvý raz vyhlásená pred 19 rokmi, v roku 2001.

V tematickom okruhu krmiva a veterinárneho zdravotníctva bolo tento rok predložených 11 ponúk.

Rozhodli jedinečné ukazovatele hodnoty.

Porota v každej kategórii určila poradie. Veľkú cenu dostala firma, ponuka ktorej dostala najviac bodov zo všetkých.

KRITÉRIÁ

Vyhodnocovanie už roky prebieha overenou metódou.

Na základe šiestich kritérií hodnotia účastníkov pridelením 1 – 5 bodov.

  • pôvod (do akej miery ide o domáci nápad, firma, technológia, výroba)
  • vek (kedy bude alebo kedy bol produkt zavedený na trh)
  • aktuálnosť (do akej miery je aktuálny produkt, nápad, metóda atď.)
  • inovácia, novosť, originalita
  • veda (vedecké potvrdenie výsledkov)
  • referencie (užívatelia, rozšírenosť na trhu)

DRUHÁ VEĽKÁ CENA UBM

UBM na Dolnozemských dňoch chovateľov v roku 2019 získala svoju druhú VEĽKÚ CENU.

V roku 2014 získala VEĽKÚ CENU spoločná ponuka UBM – MA-KA, rady krmiva so zrnami pšenice.

Odvtedy sa týmto krmivom vychová ročne viac 3 milióny brojlerových kurčiat a 100 tisíc kačíc, s vynikajúcimi výsledkami a efektívne.

F.K. -W.T.

 

This post is also available in: Maďarčina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština