Podniková skupina UBM podporuje občianske združenia, nadácie, ktoré za svoju prvoradú úlohu považujú pomoc sociálne znevýhodneným deťom, sponzorovanie vynikajúcich športovcov.

Naša podniková skupina každý rok finančnou podporou napomáha práci charitatívnych organizácií.

Prioritne podporované nadácie:Mosoly Alapítvány

Súbežne s rastom skupiny UBM vedenie aj zamestnanci vyjadrili nárok, aby sme pokračovali v našej sociálnej zodpovednosti vážnejším, plánovanejším a predvídateľnejším spôsobom, ako doteraz.

Najprv sme sformulovali náš najdôležitejší cieľ: pomôcť deťom zažiť šťastné, ale rýchlo utekajúce detstvo. Ako pracovisko ústretové voči rodine a zamerané na deti sa vedome angažujeme v podpore znevýhodnených a chorých maloletých.

S Nadáciou Úsmev (Mosoly Alapítvány) sme v kontakte od roku 2012. Podporujeme ich a aktívne sa zúčastňujeme spoločne organizovaných programov, napr. bežeckej súťaže Ultrabalaton organizovanej každý rok. Ich vysoká úroveň profesionality a ich činnosť „vyplňujúca medzery“ je pre nás príkladná, preto sme sa od roku 2020 rozhodli pokračovať našu spoluprácu na bezpečnejšom základe a budeme Prioritným podporovateľom Nadácie.

„Viac ako len úsmev“

S viac ako 20-ročnou históriou a profesionálnymi skúsenosťami sa Nadácia Úsmev zaviazala pomáhať vážne chorým deťom a ich rodinám, ktoré sú v kritickom fyzickom a duševnom stave. Na terapeutických stretnutiach pracujú s celým radom nástrojov najmä umeleckej a hernej terapie, prispôsobených súčasným potrebám dotknutých detí, poskytujú psychologickú podporu v krízových situáciách spôsobených chorobou.

Nemocničné a mimonemocničné terapie Úsmev na podporu rehabilitácie sú k dispozícii v Budapešti, Pécsi a Debrecíne. Všetky náklady na terapie hradí Nadácia, takže sú pre rodiny bezplatné. Ich vysoko trénovaní a skúsení terapeuti, monitorovací systém na zabezpečenie kvality a stabilné organizačné zázemie umožňujú, aby ako spoľahlivý partner, doplnili liečebnú prácu nemocnice potrebnou psychologickou podporou.

Podporované nadácie

• Démétér Alapítvány
• Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület
• Csodalámpa Alapítvány
• Nemzeti Gyermek és Koraszülött Mentő Alapítvány
• Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznú szervezet
• KórházSuli Alapítvány

Nasledujúc príklad vlaňajšieho roka aj v roku 2020 chceme pokračovať v charitatívnej činnosti a pomáhať tak núdznym. Nech je mottom budúceho roka: POMÁHAŤ JE DOBRÉ

PRIORITNE PODPOROVANÝ ŠPORTOVEC

Petra Háromszéki, majsterka Európy v detskej lukostreľbe

This post is also available in: Maďarčina Angličtina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština