Kerelőszentpáli Takarmánykeverő Üzem átadása

V Marušskej župe bola zahájená činnosť najväčšieho závodu na výrobu krmiva v Rumunsku

V prítomnosti investorov, aktérov priemyselného odvetvia a vysokopostavených politikov sme v piatok dopoludnia otvorili najväčšiu nezávislú (nevyrábajúcu vo vlastnej integrácii) prevádzku miešania krmiva v Rumunsku, v obci Sânpaul.

UBM Feed Romania SRL vo vlastníctve podnikovej skupiny UBM, podnikovej skupiny East Csoport a Oprea Avicom v obci Marušskej župy realizoval významnú investíciu agrárneho sektoru. Na slávnostnom otvorení mal príhovor Viktor Orbán, premiér Maďarska, Hunor Kelemen, predseda RMDSZ (Demokratická aliancia Maďarov v Rumunsku), Miklós Kerezsi, majiteľ podnikovej skupiny East, Ákos Varga, predseda riaditeľstva podnikovej skupiny UBM a Emanuel Oprea, majiteľ Oprea Avicom. Investíciou v celkovej hodnote 15,6 miliónov eur vznikla najväčšia nezávislá (nevyrábajúca vo vlastnej integrácii) prevádzka miešania krmiva. Závod čoskoro začne s výrobou vysoko kvalitného krmiva na chov hydiny, ošípaných a prežúvavých hospodárskych zvierat a s jeho dodávaním do početných žúp v Sedmohradsku aj za Karpatami.

Ákos Varga, predseda riaditeľstva podnikovej skupiny UBM vo svojom príhovore vyzdvihol, že základom ich vízie a neskôr plánov boli dvadsaťročné obchodné a priateľské vzťahy. „V situácii, ktorá v súčasnosti panuje v stavebnom priemysle, bola investícia realizovaná s dodržaním pôvodného rozpočtu“ – formuloval. Podľa Ákosa Vargu je potešujúce, že firma, ktorá je lídrom na maďarskom trhu, exportuje za hranice skúsenosti a znalosti, vďaka ktorým sa za uplynulých pätnásť rokov stala lídrom na trhu. Predseda riaditeľstva aj osobne poďakoval Viktorovi Orbánovi za pomoc, ktorú maďarská vláda poskytla prostredníctvom Exim Banky.

„V Maďarsku existujú peňažné inštitúty, napríklad už spomenutá Exim Banka, úlohou ktorých je pokúsiť sa financovať a povzbudzovať spoluprácu medzi susednými krajinami a maďarskými podnikateľmi. Som hrdý na to, že aj maďarská vláda sa podieľala na realizácii tejto veľkolepej investície.“ – formuloval Viktor Orbán. Premiér parafrázou Istvána Széchenyiho povedal, že podstatou súčasnej národnej stratégie je, že byť Maďarom je aj naďalej neopakovateľný zážitok a raz v dejinách konečne aj niečo, čo sa oplatí. „Vítam túto investíciu, pretože dáva Maďarom nádej, že okrem našej kultúry, jazyka a dejín, ktoré poukazujú na minulosť, tu máme aj svoju budúcnosť a budeme schopní vytvoriť prosperitu, bezpečnosť pre seba, pre naše deti a rodiny“ – doložil predseda vlády.

„ Investície na svetovej úrovni treba realizovať tu, na mieste. V nadväznosti na túto myšlienku sme investovali v Sânpauli takmer šestnásť miliónov eur“ – povedal v vo svojom príhovore Miklós Kerezsi, ktorý sa podobne ako ostatní rečníci poďakoval všetkým zúčastneným stranám za spoluprácu a dôveru. Podľa majiteľa podnikovej skupiny East má krajina všetky predpoklady – mimoriadne kvalitná pôda, vynikajúce pracovné sily, priaznivé podnebie, veľkokapacitný prístav na Čiernom mori – na to, aby poľnohospodárskymi produktami a z nich vyrobenými mimoriadne kvalitnými potravinami zásobovala nielen vlastných občanov, ale aby sa stala rozhodujúcim exportérom širšieho regiónu.

Emanuel Opreamajiteľ Oprea Avicom hovoril o tom, že k otvoreniu prevádzky na miešanie krmiva viedol komplikovaný proces, náročný na materiálne zdroje. „Všetko by bolo ešte oveľa ťažšie, keby Krajská rada Marošskej župy, prefektúra, ako aj miestne úrady neboli ochotne spolupracovali s projektantmi a staviteľmi. Podľa riaditeľa jedného z najvšestrannejších rodinných agrárnych podnikov spustenie závodu dokazuje, že prekonanie jazykových a kultúrnych rozdielov nie je ťažké.

„Môžeme byť hrdí na to, že tu v Sânpauli je technológia dvadsiateho prvého storočia, súbor nástrojov, ktorý dokáže zaručiť výkon“ – privítal investíciu Hunor Kelemen. „Otvorenie závodu je sviatok pre každého: pre majiteľov, pre komunitu a sviatok aj pre tých, ktorí túto komunitu vedú, pretože ukazuje, že veríme v to, že je možné plánovať spolu budúcnosť v rodnej zemi“ – povedal  predseda RMDSZ a doložil, že dôveru komunity treba ďalej posilňovať vytváraním pracovných miest. „Verme, že v tomto kúte Európy je možná spolupráca medzi národmi.“

Po slávnostných príhovoroch všetci piati rečníci naraz stlačili gombík, symbolizujúci otvorenie závodu v Sânpauli.

Závod v Sânpauli je svojou kapacitou 30 ton/hodinu a 220 000 ton/rok jedným z najväčších zariadení na výrobu krmiva v regióne a jeden so závodov s najmodernejšou technológiou v Európe. Investíciu podľa majiteľov odôvodňoval aj trhový potenciál Sedmohradska a v jeho rámci potenciál regiónu. V oblasti chovateľstva sa región spoľahlivo rozvíja a s týmto rozvojom sa spája zvýšený dopyt po krmive. Investori počítajú s tým, že takáto moderná, efektívna a vysokokapacitná prevádzka, vyrábajúca na externú spotrebu, si nájde svoje miesto na trhu.

Podniková skupina UBM ako líder maďarského trhu, disponuje aj takými znalosťami v porovnaní s rumunskými konkurentmi, ktoré predstavujú značnú zvláštnu kompetenciu. K tomu sa pripájajú znalosti podnikovej skupiny East (ktoré zahŕňajú aj trhy s obilím, surovinami na krmivá a hotovými krmivami), ako aj skúsenosti Opera Avicom, ako používateľa krmív. Táto trojica takto vytvára investičnú skupinu, ktorá môže spoločnosť UBM Feed Romania Kft. povýšiť na rozhodujúceho aktéra rumunského trhu s krmivami.

Zvlášť dôležité je aj geografické umiestnenie prevádzky na miešanie krmiva. Z obce Sânpaul je totiž každý kút krajiny ľahko prístupný na dodávky hotového tovaru. Navyše ide o región bohatý aj na poľnohospodárske aktivity a úrodné územia, čo zaisťuje dobrý trh so základnými surovinami na výrobu krmiva. Výrobná kapacita 220 000 ton/rok si na strane nárokov na suroviny vyžaduje približne 130 000 – 140 000 ton obilia/rok. Podľa investorov investícia vo veľkej miere prispeje k rozvoju poľnohospodárstva v regióne.

Prevádzka na miešanie krmiva je schopná vyrábať krmivo pre hydinu, ošípané a prežúvavé zvieratá vo forme granulátov a šrotu, ako aj na základe individuálnych, špecifických receptúr partnerov.

K výrobnej linke je pripojený vrecovací a paletizačný systém a tak závod dokáže vyrábať produkty sypané, alebo balené vo vreciach rozličných rozmerov, podľa požiadaviek zákazníkov. Vrecované produkty budú tak čoskoro dostupné v predaji aj na domáci chov.

This post is also available in: Maďarčina Angličtina Rumunčina Chorvátština Polština Srbština