Naše závody

Környe – Miešacie zariadenie na krmivá

V roku 2004 sa spoločnosť stala vlastníkom Závodu na výrobu krmív v Környe (KTÜ), ktorý bol vtedy už rok a pol zatvorený a ktorý po rôznych rozvojových aktivitách má teraz oproti pôvodnému stavu dvojnásobnú kapacitu. Vďaka neustálym investíciám uskutočňovaným v uplynulom období sa náš závod v Környe stal miestom na výrobu kvalitného krmiva. Závod v súčasnosti vyrába krmivo a koncentráty pre ošípané, prežúvavce, brojlery, morky, pre produkčné a rodičovské páry, slepice, nosnice vodné vtáky, voľne ložené a balené vo vreciach. V súčasnosti tu ročne vyrábame 30 000 ton kŕmnych zmesí, v omrvinkovej, granulovanej a drvenej forme. Miešacie zariadenie na krmivá má skladovaciu kapacitu takmer 25 000 ton, čo zaisťuje vyváženú a bezpečnú dodávku základných materiálov na kŕmenie.

ODKÚPENIE PREVÁDZKY NA VÝROBU KRMIVA V KÖRNYE

Környe – Sójový závod

V rámci investícií skupiny spoločností UBM bol vybudovaný závod na spracovanie sóje v Környe, založený na špeciálnej výrobnej technológii. ktorý svoju činnosť začal v roku 2012. Projekt je súčasťou našej profesionálnej angažovanosti, ktorého realizáciou chceme pomôcť maďarskému sektoru chovu zvierat vo vytvorení efektívneho kŕmenia.

Aby sme výrazne zlepšili účinnosť transformácie krmiva na živočíšne produkty, musíme uvažovať nad použitím surovín s vysokou biologickou hodnotou. Z tohto dôvodu sme vyvinuli postup úpravy sóje, ktorý umožňuje nižšie teploty a kratšie doby spracovania v porovnaní s tradičnou metodikou spracovania. Výsledkom je, že v súčasnosti ponúkame jedinečné full-fat sójové výrobky pre prežúvavce ako aj pre monogastrické zvieratá, ktoré neobsahujú antinutritívne a antienzymatické látky, napriek tomu majú vynikajúcu stráviteľnosť aminokyselín a mastných kyselín. Okrem vytvárania príležitostí na produkciu výnosných živočíšnych výrobkov, so zreteľom na európsku poľnohospodársku politiku sa tiež zameriavame na poskytovanie sójových výrobkov, pri ktorých je zaručené, že neobsahujú geneticky modifikované organizmy, preto zásobu základných materiálov v našom závode tvorí výlučne vysokokvalitná sója bez GMO.

UBM Soypreme üzem

Környe – Premixový závod

Odovzdaním závodu na výrobu premixu v Környe integrujeme najmodernejšie zariadenie v strednej a východnej Európe do štruktúry výroby krmív. Jeho výrobná kapacita (5 ton za hod.) a 6 vyškolených zamestnancov na jednu smenu nám umožňuje, ako jedinému výrobcovi uspokojiť 0,5% potreby premixu na výrobu krmív v Karpatskej kotline (7 – 8 000 000 ton za rok). Sme hrdí na to, že vytvorením premysleného, ​​plne automatizovaného výrobného procesu a pri prísnom zabezpečení kvality (QS), s uzavretým systémom na základe čiarového kódu dokážeme zaručiť úplnú sledovateľnosť od nákupu surovín až po použitie hotového výrobku. V našom závode – v súlade s potrebami trhu – dokážeme zabezpečiť širokú škálu výroby premixov (0,1% – 5%) pre všetky vekové skupiny všetkých úžitkových a záujmových druhov zvierat.

Integrácia plánovania výroby a riadenia zásob do systému spoločnosti umožňuje vytvoriť a vyrábať jedinečné vzorce špecifikované pre partnerov, ktoré nám dajú možnosť na bezpečné zaobchádzanie s tisíckami receptov a stovkami surovín. Náš vynikajúci profesionálny tím navyše je garanciou, že sa v budúcnosti môžeme stať kľúčovým aktérom vo výrobe premixov.

ODKÚPENIE PREVÁDZKY NA VÝROBU KRMIVA V KÖRNYE

Szeleste – Miešacie zariadenie na krmivá

Spoločnosť UBM Agro Zrt. v Szeleste si kúpila zariadenie na miešanie krmív v decembri 2013 od spoločnosti Pannon Pulyka Kft. Miešací závod sa nachádza v Szeleste, v župe Vas. Miešacie zariadenie na krmivá má kapacitu 130 000 ton. Túto kapacitu môže takmer úplne využiť súčasná zákaznícka základňa Skupiny UBM, ako aj plánovaná budúca zákaznícka základňa. Cieľom je vytvorenie vlastnej prémiovej značky krmiva. Okrem našich domácich partnerov máme v úmysle zásobovať najprv chorvátsky, potom rakúsky a slovinský trh, tak aby sa spoločnosť stala aj tam významným účastníkom trhu. Nepretržitá prevádzka od decembra 2013 preukázala, že toto všetko je vysoko výnosné, čo sa dá s plánovanou investíciou ďalej zvýšiť.

SZELESTE - PREVÁDZKA NA MIEŠANIE KRMIVA

Szentes, Ma-Ka Kft. – Miešacie zariadenie na krmivá

V novembri 2012 začal prevádzkovať v Szentes najmodernejší miešací závod na krmivá v Maďarsku. Finančné zázemie investície v hodnote viac ako 2 miliardy HUF poskytli dve spoločnosti v maďarskom vlastníctve, majiteľ spoločnosti HUNGERIT Zrt. a skupina UBM, využitím finančných zdrojov výberového konania.

Naším cieľom bolo vyrobiť vysoko kvalitné krmivá pre integráciu akciovej spoločnosti HUNGERIT Zrt., partnerov UBM ako aj chovateľov zvierat, ktorí nás poctili svojou dôverou. Pri založení miešacieho zariadenia na krmivá spoločnosti MA-KA Kft. bola zabudovaná najlepšia technológia s plne automatizovaným riadením, ktorá je dnes k dispozícii. Na výrobný proces dohliadajú iba dve osoby za smenu. Ročná kapacita výroby hotového krmiva je viac ako 150 000 ton. Skutočná denná kapacita sa pohybuje medzi 500 a 550 ton. Vo výrobnom procese existuje niekoľko jedinečných špeciálnych procesov, ktoré, ak sa používajú spolu, sa vyskytujú iba v Maďarsku v závode MA-KA Kft. v Szentes. Vďaka tomu môžu naši partneri zabezpečiť efektívne kŕmenie, ktorým dokážeme zostať konkurencieschopní v oblasti chovu zvierat.

SZENTES - PREVÁDZKA NA MIEŠANIE KRMIVA (MA-KA)

Mátészalka – Miešacie zariadenie na krmivá

Skupina UBM získala 51 percentný podiel v spoločnosti Agromix Kft, ktorá je jedným z popredných výrobcov krmív v severovýchodnom Maďarsku a západnom Rumunsku so sídlom v Mátészalka. Cieľom spolupráce je umožniť, aby sa tieto spoločnosti mohli efektívne rozširovať v regióne. Prevádzkareň sa nachádza v Mátészalka, na Meggyesi út, pri hlavnej ceste 471 vedúcej do Nyírbátor, resp. sa tu nachádza závod na výrobu krmív a sušenie plodín, ako aj skladová základňa. Výroba krmív zahŕňa celé spektrum kŕmnych zmesí pre brojlery, morky, vodné vtáky a ošípané. Ročná výrobná kapacita krmív závodu je sedemdesiattisíc ton.

MÁTÉSZALKA - PREVÁDZKA NA MIEŠANIE KRMIVA (AGROMIX)

Kerelőszentpál – Miešacie zariadenie na krmivá (Rumunsko)

Spoločnosť UBM Feed Romania SRL, ktorú vlastní skupina UBM, Skupina East a Oprea Avicom, uskutočnila významnú investíciu do poľnohospodárskeho sektora v regióne Mureş. S celkovou investíciou 15,6 milióna EUR bol založený najväčší nezávislý závod na miešanie krmív v krajine, ktorý nevyrába pre vlastnú integráciu.

Závod v Kerelőszentpál s kapacitou 30 ton za hodinu a 220 000 ton za rok je jedným z najväčších závodov na výrobu krmív v regióne a jedným s najmodernejšou technológiou v Európe. Investícia bola opodstatnená aj trhovým potenciálom krajiny vrátane transylvánskeho regiónu.

Skupina UBM, ktorá je lídrom na trhu v Maďarsku, má v porovnaní so svojimi konkurentmi v Rumunsku značné ďalšie znalosti v odvetví, čo predstavuje významnú rozlišovaciu kompetenciu. Spája sa to s trhovými znalosťami miestnej Skupiny East (ktorá pokrýva aj trhy s obilninami, prísadami krmív a trhy hotových krmív) a so skúsenosťami spoločnosti Oprea Avico,m ako používateľa krmív. Títo traja tvoria investičnú skupinu, ktorá by mohla skupinu UBM uvádzať ako kľúčového hráča na rumunskom trhu s krmivami. Závod na miešanie krmív je schopný produkovať krmivá pre hydinu, ošípané a prežúvavce v drvenej a granulovanej forme, ako aj vyrábať na základe individuálnej receptúry špecifikovanej pre partnera. K výrobnej linke je pripojený aj automatický vrecovací a paletizačný systém, takže zariadenie môže poskytnúť zákazníkom produkty volne ložené, alebo balené vo vreciach rôznych veľkostí. Vrecované výrobky budú preto čoskoro komerčne dostupné aj pre domáci chov.

Miešacie zariadenie UBM, Tök

V roku 2016 sa stala skupina spoločností UBM vlastníkom miešacieho závodu na krmivá v severnej časti župy Pest. Krmivá pre prasiatka – produkty Weanking -sa dodávajú partnerom v drvenej, omrvinkovej, granulovanej forme, balené vo vreckách. V závode pre krmivá je tiež povolená výroba liečivých premixov. Vzhľadom na svoju veľkosť sa dá považovať za jedinečný závod, ktorý na rozdiel od veľkovýroby zabezpečuje výrobu produktov prispôsobených osobitným potrebám zákazníkov. Kvalifikovaní pracovníci miešacieho zariadenia na krmivá môžu účinne podporovať výrobu produktov vytvorenú v rámci výskumu a vývoja. Kapacita miešacieho zariadenia na krmivá je 6000 ton za rok.

TÖK - PREVÁDZKA NA MIEŠANIE KRMIVA

Čaňa – Miešacie zariadenie na krmivá (Slovensko)

Spoločnosť UBM Agro Slovakia s.r.o. svoju činnosť začala na Slovensku 11. apríla 2014. Najväčšia investícia spoločnosti sa uskutočnila v októbri 2018, keď spoločnosť získala akvizíciu v obci Čaňa v okrese Košice vidiek, južne od Košíc. Keďže súčasné miešacie zariadenie na krmivá bolo odovzdané v roku 1978, skupina UBM Group je odhodlaná modernizovať miešačku a rozšíriť jej kapacitu a to aj napriek predchádzajúcim renováciám a investíciám. V súčasnosti je do výrobného procesu zapojených 9 zamestnancov. 60% suroviny pochádza zo Slovenska, ostatné suroviny, ako je sójová múčka a premixy, poskytuje materská spoločnosť.

 ČAŇA (SK) - PREVÁDZKA NA MIEŠANIE KRMIVA