UBM Grupa podržava brojne društvene organizacije i fondacije, koje svojim primarnim zadatkom smatraju pružanje pomoći deci sa posebnim potrebama, pružaju podršku vrhunskim sportistima. Naša grupacija već unazad nekoliko godina donacijama, finansijskom podrškom pomaže rad karitativnih udruženja. 

Fondacije koje posebno podržavamo: Mosoly Alapítvány

Paralelno sa rastom UBM Grupe, i kod rukovodilaca i kod zaposlenih stvorila se potreba da svoju društvenu odgovornost nastavimo na ozbiljniji, planiraniji i predvidljiviji način nego ranije.

Prvo smo formulisali naš najvažniji cilj: pomoći deci da žive srećno, jer detinjstvo brzo prolazi. Naš posao u centru pažnje ima dobrobit dece i njihovih porodica, i mi se svesno zalažemo za zaštitu maloletnika koji se nalaze u posebno teškom položaju ili su bolesni.

Sa „Fondacijom osmeha” sarađujemo od 2012. godine. Podržavamo ih i aktivno učestvujemo u zajednički organizovanim programima, npr. na takmičenju u trčanju „Ultrabalaton”, koje se organizuje svake godine. Njihov visok nivo profesionalizma i aktivnosti popunjavanju praznine, i služe nam kao primer, zbog čega smo odlučili da od 2020. godine našu saradnju stavimo na još sigurniji temelj i da postanemo Ključni zagovornici Fondacije.

„Puno više od jednog Osmeha“

Sa profesionalnim iskustvom dugim više od 20 godina, „Fondacija osmeh” posvećena je teško bolesnoj deci, koja se nalaze u kritičnom fizičkom i mentalnom stanju, i njihovim porodicama. Tokom terapijskih seansi ona se koristi širokim spektrom mogućnosti, uglavnom umetničkom terapijom i terapijom igrom, prilagođenim trenutnim potrebama dece, pružajući i psihološku podršku u kriznim situacijama , uzrokovanim bolešću.

Bolničke i izvan bolničke rehabilitacije „Terapije osmeha“ dostupne su u Budimpešti, Pečuju i Debrecinu. Sve troškove terapija snosi Fondacija, tako da su one besplatne za porodice. Visoko kvalifikovani i iskusni terapeuti, sistem obezbeđenja monitoringa kvaliteta i stabilna organizacijska pozadina omogućuju da kao pouzdan partner dopunjuju lečenje u bolnici i pružaju potrebnu psihološku podršku.

Potpomagane fondacije

• Demeter Zaklada
• Nacionalno udruženje za osmeh
• Fond Čodalampa (Čudesna lampa)
• Fond za decu i nedonoščad
• Socijalni fond Ispunjen život
• Fond škola u bolnici

Prateći primer iz prethodne godine i 2020. godine želimo da nastavimo našu humanitarnu delatnost, kao bi pomogli onima kojima je to najbitnije.

Slogan sledeće godine neka bude: POMOĆI JE DOBRO!

ISTAKNUTI SPORTISTI KOJE PODRŽAVAMO:

Petra Haromseki, Evropska prvakinja u dečjem streljaštvu

This post is also available in: Mађарски Eнглески Pумунски Xрватски Cловачки Пољски