Pripadamo eliti

2017. godine sedam direktora mađarskih kompanija pokrenulo je zajednički program za razvog preduzetništva ELITE koji je funkcionisao kao podrižnica Budimpeštanske berze i Grupe londonske berze. U skladu sa strategijom Budimpeštanske berze cilj programa ELITE je da se pruži međunarodno priznatu edukacija mađarskim kompanijama koje bi kasnije mogle da ostvare povlačenje sredstava sa tržišta kapitala.

Nedavno se završila jedna dvogodišnja etapa obuke koja se organizovala uglavnom onlajn zbog vremenskog rasporeda rukovodioca preduzeća.

Pored toga održane su godišnje tri-četiri radionice u Londonu i Budimpešti koje su zahtevali lično prisustvo, tako su učesnici imali mogućnost da dođu do novih saznanja u međunarodnom okruženju i da utemelje buduće poslovne odnose. Sadašnjim završetkom obuke, međutim veza između preduzeća i ELITE-a, kao i sa drugim preduzećima ELITE-a se nije prekinula, oni će ostati deo zajednice i moći će da uživaju u adicionalnim prednostima takvog odnosa, kao što su poslovne mogućnosti, izgradnja odnosa, učešće na mrežnim skupovima, odnosno, možda i najbitnije, mogu da se nađu sa potencijalnim investitorima.

U okviru obuke obrađene su teme kao što su npr. formiranje strategije, inovacija, mogućnosti rasta na međunarodnom tržištu, različiti modeli upravljanja, mogućnosti privlačenja kapitala (kredit, EU konkursi, kapital, privatni kapital, berze), odnosno motivacija zaposlenika. Pored toga, preduzeća mogu da razvijaju svoja saznanja iz oblasti finansija pripremanjem poslovnih planova, odnosno marketinga, komunikacija i PR – uvek uzimajući u obzir svakodnevne probleme. Obuka je dala doprinos prilagođavanju vrednosnih procesa preduzeća potrebama finansiranja i poslovnih partnera. Na kraju dvogodišnjeg programa učesnici su pripremili poslovni plan koji je prihvaćen od strane kruga ljudi iz oblasti međunarodnih investicija.

This post is also available in: Mађарски Eнглески Pумунски Xрватски Cловачки Пољски