Naši pogoni

2004. godine, fabrika za stočnu hranu u Környe (skraćenica: KTU), koja je u to vreme bila zatvorena već godinu i po dana, postala je vlasništvo grupe preduzeća, čiji je kapacitet proizvodnje, zahvaljujući investicijama, udvostručen. Zahvaljujući stalnim investicijama u proteklom periodu, naš pogon Környei postao je sinonim za proizvodnju kvalitetne stočne hrane. Postrojenje trenutno proizvodi stočnu hranu i koncentrate za svinje, preživare, brojlere, ćurane, hranu za matična jata,patke i guske nesilice, u rasutom stanju i u kesama. Trenutno ovde proizvodimo 30 000 tona krmnih mešavina, u drobljenom, granuliranom i ljuskastom obliku. Mešaona stočne hrane ima kapacitet skladištenja od gotovo 25 000 tona, što obezbeđuje uravnoteženo i sigurno snabdevanje sirovinama za hranjenje životinja.

KERNJE POGON ZA PREMIKSE I MEŠAONICA STOČNE HRANE

U okviru investicija grupe preduzeća UBM, u Környe je izgrađeno postrojenje za preradu soje uz primenu posebne tehnologije proizvodnje, koje je započelo sa radom 2012. godine. Projekat predstavlja deo našeg profesionalnog zalaganja, čijom realizacijom želimo doprineti mađarskom stočarskom sektoru i stvaranju efikasne ishrane.

Planiranje proizvodnje i upravljanje rezervama integrisano u sistem kompanije, omogućuje kreiranje i proizvodnju formula izrađenih za pojedinačne poslovne partnere, a koje omogućuju bezbedno rukovanje hiljadama recepata i stotinama sirovina. Pored toga, naš izvanredni profesionalni tim svojim radom garantuje da u budućnosti možemo postati ključni igrač u proizvodnji premiksa.

UBM Soypreme üzem

Predajom pogona za proizvodnju premiksa vršimo integraciju najmodernijeg pogona u srednjoj i istočnoj Evropi u promet proizvodnje hrane. Proizvodni kapacitet (5 tona / sat) i 6 obučenih zaposlenih po smeni omogućavaju nam da budemo jedini proizvođač koji će zadovoljiti 0,5% premiksne potrebe u Karpatskom bazenu (7-8000 hiljada tona godišnje). Ponosni smo što možemo da garantujemo potpunu praćenost proizvodnog procesa: od nabavke sirovina do upotrebe gotovog proizvoda, uz razvoj dobro osmišljenog, potpuno automatizovanog procesa proizvodnje i striktnog osiguranja kvaliteta (QS) sa zatvorenim sistemom bar koda. U našoj fabrici – u skladu sa potrebama tržišta – možemo obezbediti širok spektar proizvodnje premiksa (0,1% – 5%) za sve starosne grupe korisnih i hobi životinjskih vrsta.

Planiranje proizvodnje i upravljanje rezervama integrisano u sistem kompanije, omogućuje kreiranje i proizvodnju formula izrađenih za pojedinačne poslovne partnere, a koje omogućuju bezbedno rukovanje hiljadama recepata i stotinama sirovina. Pored toga, naš izvanredni profesionalni tim svojim radom garantuje da u budućnosti možemo postati ključni igrač u proizvodnji premiksa.

KERNJE POGON ZA PREMIKSE I MEŠAONICA STOČNE HRANE

UBM Agro Zrt. je u decembru 2013. od kompanije Pannon Pulika Kft. otkupio mešaonu stočne hrane u Szeleste. Postrojenje se nalazi u Szeleste, u županiji Vas. Mešaona stočne hrane je kapaciteta 130.000 tona. Taj kapacitet može skoro u potpunosti pokriti zahteve kako postojećih kupaca UBM grupe, tako i budućih kupaca, sa kojima se planira. Cilj je stvoriti sopstveni premijski brend stočne hrane. Pored domaćih partnera, nameravamo najpre da vršimo isporuku na hrvatsko, a zatim i na austrijsko i slovenačko tržište, što znači da želimo zauzeti dobre tržišne pozicije i u tim državama. Kontinuirano poslovanje od decembra 2013. godine pokazalo je da se radi o veoma profitabilnom poslu, štoće biti moguće dalje razvijati planiranjem investicija.

SELEŠTE MEŠAONICA

U novembru 2012. u Szentesu počela je sa radom najmodernija mešaona za stočnu hranu u Mađarskoj. Finansijska sredstva obezbeđena su iz finansiranog projekta i namenjena su za investicije u vrednosti većoj od 2 milijarde HUF, a obezbedile su ih dve kompanije, koje se nalaze u mađarskom vlasništvu: vlasnik HUNGERIT Zrt.-a, I UBM Grupa.

Cilj nam je bio proizvesti visokokvalitetnu hranu za integraciju HUNGERIT Zrt.-a, partnerima UBM-a, i za uzgajače koji imaju poverenje prema nama. Tokom izgradnje objekta za mešaonu stočne hrane MA-KA Kft.-a, instalirana je najbolja i najsavremenija, u potpunosti automatizovana tehnologija upravljanja. Proces proizvodnje nadgledaju samo dve osobe u smeni. Godišnja proizvodnja iznosi više od 150.000 tona gotove hrane. Stvarni dnevni kapacitet kreće se od 500 do 550 tona. Postoji nekoliko jedinstvenih i posebnih postupaka u procesu proizvodnje, koji, kada se primenjuju zajedno, primenjuju se samo u pogonu kompanije MA-KA Kft. u Szentes-u. Zahvaljujući navedenom, naši partneri mogu obezbediti efikasnu ishranu životinja, sa kojom možemo zadržati konkurentnost u oblasti stočarstva.

MEŠAONICA U SENTEŠU (MA-KA)

BM grupa je stekla 51% udela u Agromiku Kft-u ( sa sedištem u Mateszalka) u jednom od vodećih proizvođača stočne hrane u severoistočnoj Mađarskoj i zapadnoj Rumuniji. Cilj saradnje je omogućiti da se dve kompanije povezane u zajedničku efikasnu strategiju dalje osvajaju tržište u regionu. Lokacija ovog pogona je u :Mátészalka, Meggyesi út, pored magistralnog puta broj 471 koji vodi u Nyírbátor, odnosno ovde se nalazi fabrika za proizvodnju stočne hrane i sušenje useva, kao i krmna baza. Proizvodnja stočne hrane uključuje čitav niz mešavina hrane za za piliće, ćurke, patke, guske i svinje. Pogon ima kapacitet proizvodnje stočne hrane od sedamdeset hiljada tona godišnje.

MEŠAONICA U MATESALKI (AGROMIX)

UBM Feed Romania SRL, čiji su vlasnici UBM Group, East Group i Oprea Avicom, izvršili su izvanrednu investiciju u poljoprivredni sektor regiona u okrugu Mures. Sa ukupnom investicijom od 15,6 miliona evra, osnovana je najveća nezavisna neintegrisana fabrika za proizvodnju hrane za životin u zemlji.

Kapacitet od 30 tona na sat i 220.000 tona godišnje, postrojenje Kereloszentpal jedno je od najvećih pogona za proizvodnju krme u regionu i jedno od najmodernijih u Evropi. Ova investicija je opravdana i tržišnim potencijalom zemlje, uključujući transilvansku regiju.

Godine 2016. grupa kompanija UBM kupila je fabriku za proizvodnju stočne hrane u županiji Severna Pešta. Na liniji snabdevanja proizvodi za ishranu svinja-Weanking isporučuju se partnerima u drobljenom i zrnastom obliku, u džakovima. Proizvodnja lekovitih premiksa je takođe dozvoljena u pogonu za stočnu hranu. Zbog svoje veličine, može se smatrati jedinstvenim postrojenjem, što omogućuje proizvodnju proizvoda prilagođenu posebnim potrebama kupaca, za razliku od proizvodnje na veliko. Kvalifikovano osoblje mešaone za stočnu hranu može efikasno da podrži proizvodnju proizvoda osmišljenih tokom istraživanja i razvoja. Kapacitet mešaone stočne hrane je 6000 tona godišnje.

MEŠAONICA U TEKU

UBM Agro Slovakia s.r.o. svoje je poslovanje započeo je u Slovačkoj 11. aprila 2014. Svoju najkrupniju investicija kompanija je ostvarila oktobra 2018. godine, kada je kupila fabriku za proizvodnju stočne hrane u naselju Čaňa, južno od Košice. Budući da je sadašnji pogon stočne harne predat 1978. godine, uprkos radovima na postrojenju i investicijama koja su se dešavala tokom proteklog vremena, UBM grupa je čvrsto odlučila da modernizuje mešaonu stočne hrane i proširi svoj kapacitet. Trenutno je u proizvodni proces uključeno 9 zaposlenih. 60% sirovina nabavlja se iz Slovačke, ostale sirovine poput sojinog brašna i premiksa obezbeđuje matična kompanija.

Trenutni proizvodni kapacitet je 3.000 t / mesečno, što bismo želeli povećati na 8-10.000 t / mesečno. Tako omogućiti kupovinu veće količine sirovina od lokalnih proizvođača žitarica. Sirovina otkupljena d slovačkih proizvođača povećala bi se sa 1500-2000 t na 5000- 6000 t / mesečno.

UBM Agro Slovakia s.r.o momentalno je jedina kompanija koja se bavi proizvodnjom i isporukom u 4 zemlje: u Rumuniju, Mađarsku, Poljsku i Slovačku.

MEŠAONICA ČANJA (SK)