• UBM • Stočna hrana za svinje

STOČNA HRANA ZA DOMAĆE ŽIVOTINJE

Liniju prodaje UBM FARM Zrt.-a za manje pogone bazirali smo sa ciljem snabdevanja domaćih životinja na manjim tržištima Mađarske i Srednje Evrope kvalitetnim premiksima, koncentratima, mešavinom stočne hrane, mineralima i ostalim aditivima.

Dugoročni nam je cilj da kvalitetom naših proizvoda očuvamo naziv i ime brenda UBM, fleksibilnošću, preciznim poslovanjem i uslugama da stvorimo vrednost partnerima i kupcima i na taj način podržavanjem osnovnih vrednosti stignemo do prvog mesta u ovoj grani.

Prodaja:

Domaće tržište:
Partneri sa manjim pogonima na domaćem tržištu i inostranstvu su gospodarstva, farme, distributeri stočne hrane koji su prepoznali kako uspešno poslovanje i efikasnost mogu da postignu isključivo kvalitetnom hranom. Cilj nam je da upoznamo što veći broj kupaca sa našim proizvodima vrhunske kvalitete i da osiguramo dostupnost istih uz iste uslove svima preko partnerske mreže koja pokriva celu državu. Jedna od osnovnih načela strategije prodaje jeste sigurnim i efikasnim proizvodima generisati profit ne samo nama nego i našim partnerima!

Inostranstvo

Pored zadovoljavanja potreba domaćeg tržišta u strategiji UBM-a značajno mesto zauzima izvozna delatnost. Vrhunskim proizvodima, kontinuiranim širenjem i razvojem prodajne mreže jačamo poziciju na tržištu izvoza. Vršimo izvoz premiksa, koncentrata i gotovih smesa za nekoliko stranih partnera, te u interesu rasta kontinuirano tražimo nove mogućnosti za izvoz i kontakte.
Najvažnija područja izvoza malim pogonima: Slovačka, Rumunija.

Proizvodi:

Prilikom formiranja proizvoda za manje pogone i domaće proizvođače rezultate istraživanja, stručna iskustva smo fuzionisali sa tehnološkim preporukama na način da UBM PREMIUM, UBM GAZDA stočne hrane predstavljaju najbolji izbor za zdrav i siguran uzgoj životinja. Mešavine stočne hrane sadrže žitarice, zrna i proteine koji su kontinuirano kontrolisane, koje dopunjujemo odgovarajućim sadržajem vitamina, makro i mikro elementima, osiguravajući na ovakav način balansirane proizvodne rezultate u gospodarstvima. Konzumiranje naših proizvoda predstavlja garanciju za užitke visoke vrednosti. Nadamo se, kako ćete u bogatom asortimanu proizvoda pronaći hranu koja najviše odgovara vašim ciljevima i mogućnostima. Ukoliko smo vas zaintrigirali, pošaljite nam „pitanje u vezi cene“ ili nazovite naš prijemni ured i tražite pismenu ponudu.

KONTAKT

Adresa:
UBM FARM Zrt. 2073 Tök, Újmajor 036/31 HRSZ.
Rad sa klijentima/Kancelarija/Skladište
2073 Tök, Újmajor 036/31 HRSZ (GPS koordinate: 47.533307, 18.786439)
Telefon: +36 30 190 3587
E-mail: info@ubmfarm.hu
Radno vreme skladišta: radnim danima od 8.00 do 16.00

This post is also available in: Mађарски Eнглески Pумунски Xрватски Cловачки Pуски Пољски