u Hodmezevašarhelju, 9-11. maja 2019. godine

VELIKA NAGRADA – NOVO PRIZNANJE ZA INOVATIVNOST UBM-A

23 – među njima 11 konkursa za stočnu hranu i veterinarstvo, odnosno 12 konkursa iz područja agrarne informatike i tehnologije držanja životinja je bilo pred odborom.

UBM Feed je na najpriznatijoj domaćoj izložbi zaslužio VELIKU NAGRADU za razvoj hranilica za tovljenje pataka i pataka za pečenje, za određivanje potreba za hranjivim sastojcima i koeficijenta konverzije sa najviše postignutih poena i jednoglasnom odlukom.

NAŠ ŠTAND JE NAŠA POSETNICA

Po celom svetu nisu više sajmovi najtraženijinegostručne izložbe. Ovde nije prvenstveni cilj prodaja, kupovina. Novosti, proaktivne metode, mogućnosti, analiza trendova, skretanje pažnje na detalje, poverenje prema brendu, jačanje dobrog imidža, a kao posledica toga nova tržišta, kasnije prodaja, mogućnost izgradnje poslovnih odnosa i praćenje, analiza rada konkurenata privlači pažnju. (Udruženje britanskih organizatora izložbi, AGO)

Stručna izložba je najefikasnija marketinška metoda – smatraju stručnjaci

Uzimajući u obzir sve navedeno i iskustvo proteklih godina možemo reći kako smo se u kontinuitetu spremali za ovo takmičenje.

Analizirali smo, kalkulisali: koje su mogućnosti u pronalaženju partnera i tržišta, odnosno kako se ovaj događaj uklapa u profil naše kompanije? Pripremili smo budžet. Formirali smo izgled štanda. Obnovili smo snimke i filmsku datoteku. Uživo smo pratili otvaranje fabrike u Sanpaulu. Na izložbu se pripremamo katalozima, lecima, informativnim izdanjima, materijalom za medije, modernom tehničkom opremom i domaćinskom atmosferom. Veliku smo pažnju posvetili pozivu našim partnerima, njihovom primanju i protokolu.

Na kraju krajeva: detaljnim dinamičkim planom, scenarijima koji je prihvaćen od strane naše uprave, došli pripremljeni smo na izložbu (ovo nije bio zadatak gde smo mogli biti galantni).

UBM – GDE SE ISPLATI DOĆI U POSETU

Naša izložba je definisala naš brend, vizuelno je bio upečatljiv, odstupajući od običajenog, sa novim i primamljivim elementima.

„Budi umeren i zahtevan. Treba poznavati svoj proizvod, imati poverenje u proizvod i podeliti prednosti proizvoda“-kaže PR savet

Ovo nam je bio princip na izložbi. Bili su prisutni svi koji su mogli dati relevantne informacije: članovi uprave, stručni savetnici, stručno osoblje pojedinih sektora.

U tri danablizu pola hiljada partnera, naših gostiju je posetilo naš štand u prijateljskom okruženju

PARTNERI SU REKLI O NAMA

Prema mišljenjima, naš štand koji je bio impozantan, suzdržan, suzdržano elegantan

informativna izdanja sa najsvežijim informacijama struke (u kojem smo predstavili nove metode, stočnu hranu, usluge koje su bile zrele za predstavljanje), profesionalna pažnja, pristojno i otvoreno gostoprimstvostvorili su kulturne mogućnosti za poslovne razgovore i izgradnju kontakata.

Tema za razgovor i stručnu raspravu bilo je na pretek. Više od 500 vrsta stočne hrane UBM-a, među njima najnovije kvalitetne inovatovne ponude, istaknuti rezultati iz oblasti genetike svinja, rasprava o situaciji, budućnosti, sistema subvencionisanja iz oblasti stočarstva, razgovor o pozadini velike nagrade, sve su to bile izuzetne teme za struku, prijateljski razgovor, izgradnju kontakata.

UBM ZABAVA

  1. maja uveče – sada već tradicionalno – u Hungi Vigado u Segedinu pozvali smo goste, partnere na UBM zabavu.

Vrhunska atmosfera, više od 500 gostiju. Zajedno se radujemo zajedničkim uspesima.

PREZENTACIJA ŽIVOTINJA NA SVETSKOM NIVOU

Predstavili su se predstavnici osam grana uzgoja životinja, uzgajivači konja, preživara, svinja, koza, peradi, ukrasnih peradi, zečeva, ribolovaca, lovaca, odnosno predstavnici uzgoja biljaka koji se vezuju za uzgoj životinja.

I ovoga puta uspešno!

Najpriznatija državna međunarodna izložba životinja i sada je odjekivala o vrhunskim rezultatima u genetici i nauci uzgoja. Više od 500 stručnih izlagača – uzgajivača životinja, davaoca usluga u agrarnom sektoru – prikazalo je svoje proizvode više hiljadama stručnih posetioca i velikom auditorijumu. Svi koji nešto znače u stočarstvu i pripadajućim granama industrije bili su prisutni.

Prema genetskim vrednostima između vrsta se teško može napraviti redosled – svaka populacija je vrhunska, međunarodne kvalitete. Pored domaće, odnosno tradicionalno mađarskih sorti, svetske sorte su vladale izložbom.

Na atraktivnom ocenjivanju preživačasvoja mišljenja su dali priznati i nepristrasni domaći i međunarodni stručnjaci. Prosečna produktivnost u razdoblju laktacije prikazane sorte holstein friz je iznad 10 hiljada kilograma.

Izložba mesnih preživara se dalje bogatilo.

Prezentacija svinjaukazala je na sve težu situaciju. Ova grana se nalazi pred strukturalnom promenom: došlo je do promene u regulativi, promenili su se troškovi, poskupela je stočna hrana i radna snaga, smanjuju se subvencije, velike probleme prouzrokuje afrička svinjska kuga. Mnogi, umesto uzgoja, biraju proizvodnju robe.

Bogat izbor ovaca. Na licitaciji su postignute dobre cene za ponuđene životinje.

Tradicionalnaprezentacija šišanja ovacai ove godine je bio šlager izložbe.

Lepota, gracioznost, snaga, kultura uzgoja, genetska vrednost i očuvanje tradicije:konjisu i sada u glavnoj ulozi interesovanja i prezentacije. Na izložbi se godinama pojavljuju tradicionalno zaštićene vrste konja, i to nonijus, gidran, furioso northstar (tri vrste iz Mezeheđeša) i lipicaneri. Genetska zaštita vrednosti za svaku pohvalu.

Stručni programisu organizovani uzimajući u obzir njihovu aktualnost. Bilo je mnogo predavanja na temu trenutne situacije, budućnosti i šanse stočarstva. Na programu su bile teme iz oblasti veterinarstva, administracije, ekonomičnosti, pitanja vezana za subvencije – uz naglasak na činjenicama vezano za održivo držanje životinja uz očuvanje okoliša.

Digitalna i onlajn mreža, niz publikacija, moderna informisanost bila su ispomoć programima.

Manifestacija u Vašarhelju obogaćuje kulturu izložbe životinja novijeg doba. Događaj je već davno prevazišao regionalnu ulogu. Najpriznatija izložba iz oblasti stočarstva u državimesto gde se tradicionalno susreću gazde, jeruzgajivači orginizuju uzgajivačima!

Izložba – prvi put kao „preliminarni“ događaj jesenje manifestacije Nacionalne poljoprivredne i prehrambene izložbe u Budimpešti – razvila se u najveći stručni događaj.

Sa značajnim stručnim uspehom i brojnim posetiocima!

  1. K.

VELIKA NAGRADA UBM-A I NJENA POZADINA

UBM FEED JE ZASLUŽENO OSVOJIO VELIKU NAGRADU – RAZVOJEM HRANILICE ZA TOVLJENE PATAKA I PATAKA ZA PEČENJE ODREĐIVANJEM POTREBA ZA HRANJIVIM SASTOJCIMA I KOEFICIJENTIMA KONVERZIJE – STOJI U OCENI ŽIRIJA

 

UBM je prvi odredio stvarne probavne vrednosti aminokiseline i najvažnije hranjive sastojke za patke.

Istraživanje se vršilo u saradnji sa katedrom Georgikona iz Kesthelja. Na osnovu specifičnosti u prehrani pekinških i mulard pataka određeni su energetski nivoi koji se mogu metabolizovati (ME) za optimalizaciju povećanja težine. Ovako se postiže efikasnija proizvodnja mesa i jetre, pored poboljšanja vrednosnih karakteristika manji su troškovi po jedinici proizvoda.

Na osnovu svega navedenog, specijalnim termalnim postupkom razvijena je smesa za kljukanje, kojom se postiže jednostavnija probava proteina kukuruza i pšenice, odnosno sadržaja skroba što povećava sadržaj energije koji se može metabolizovati. Eksperimentima su dokazali kako iskorišćenje stočne hrane određuje prvenstveno stvarna probavna mogućnost limitirajućih aminokiselina u skladu sa energetskim nivoima.

Rezultat: sastavljanje niza prirodnih smesa koji je neophodan za efikasnu proizvodnju pačje jetre i mesa.

SIGURNA POZADINA SA MEĐUNARODNIM KVALITETOM

Okruženje UBM-a koje je bogato stimulansima, istraživanjima, razvojem i inovacijom postavilo je sigurne temelje za novitete, bolje rečeno za izgradnju proizvoda za veliku nagradu.

Priznata kompanija koja se dinamično razvija na području proizvodnje mađarske industrije stočne hrane, sa svojim fabrikama gde se primenjuje tehnologija svetskog nivoa, resursima iz oblasti struke, intelekta, tehnike, tehnologije, genetike i trgovine, sa velikim brojem partnera proizvodi i nudi tačno 500 proizvoda vrhunske kvalitete po pristupačnim cenama.

Tržište traži i rado prihvaća UBM proizvode.

Velika nagradakoja je ujedno i priznanje postignutih rezultata povećava skalu proizvoda međunarodne kvalitete.

Članovi žirija

Dr.Žombor Vagenhofer Ph.D-direktor, Udruženje uzgajivača Mađarske (MASZ)

Dr.Laslo Anahazi-direktor, ANIPHARMA doo.

Dr. Laslo ŠalajUniverzitet u Segedinu

Docent Instituta za botaniku i zaštitu životne sredine MGK-a

Konkurs za Nagradu za proizvod iz oblasti stočarstva prvi put je objavljen pre 19. godina, 2001. godine.

Na temu prehrane, veterine ove godine je pristiglo 11 radova

Specifične vrednosti su presudile.

Žiri je u svakoj kategoriji napravio redosled. Veliku nagradu dobila je kompanija čiji je rad postigao najviše bodova.

KRITERIJUMI

Ocenjivanje se vrši prema metodologiji koja godinama funkcioniše.

Na osnovu šest kriterijuma konkursi se ocenjuju od 1 do 5.

  • poreklo (koliko je ideja, tehnologija, proizvodnja domaća)
  • vreme (kada će se uvesti ili kada je uveden proizvod na tržište)
  • pravovremenost (koliko je pravovremena ideja, proizvod, metoda, itd.)
  • inovativnost, novitet, jedinstvenost
  • nauka (naučna podloga rezultata)
  • reference (ko ga/je koristi, koliko je prisutno na tržištu)

DRUGA VELIKA UBM NAGRADA

UBM je na Danima uzgoja životinja 2019. godine osvojio VELIKU NAGRADU po drugi put.

  1. godine UBM – MA-KA zajednički konkurs proizvoda koji sadrži pšenicu u zrnu u stočnoj hrani nagradili su VELIKOM NAGRADOM.

Od tada godišnje više od 3 miliona brojlera i 100 hiljada pataka hrane ovom stočnom hranom izuzetno uspešno i efikasno.

F.K. -W.T.

This post is also available in: Mађарски Pумунски Xрватски Cловачки Пољски