Za investitore

 • UBM • Stočna hrana za svinje

3/20/2020

Skupština akcionara (poziv)

3/2/2020

Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

1/31/2020
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

12/31/2019

 • Vanredno obaveštenje o konačnoj primopredaji novčanih sredstava
 • Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

12/2/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

10/31/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

9/30/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

9/16/2019
Zapisnik sa skupštine akcionara
Polugodišnji izveštaj

9/2/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

8/26/2019

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Polugodišnji izveštaj
 • Broj akcija – odnos prava glasa

8/16/2019
Skupština akcionara (poziv)

7/31/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

7/1/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

6/3/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/30/2019

Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/15/2019

 • Zapisnik sa skupštine akcionara
 • Godišnji izveštaj
 • Izveštaj o odgovornom upravljanju društva

4/1/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

3/25/2019

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Broj akcija – odnos prava glasa
 • IFRS izlaganje
 • Izveštaj o poslovanju
 • Izveštaj nezavisnog revizora
 • Izveštaj nadzornog odbora
 • Izveštaj odbora za audit
 • Izveštaj o odgovornom upravljanju društva

3/14/2019
Skupština akcionara (poziv)

3/1/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

1/31/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

1/2/2019
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

11/30/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

10/31/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

10/1/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

9/28/2018
Dodatna obaveštenja za godišnji izveštaj

9/17/2018
Zapisnik sa skupštine akcionara
Polugodišnji izveštaj

8/31/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

8/27/2018

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Broj akcija – odnos prava glasa
 • Polugodišnji izveštaj

8/15/2018
Skupština akcionara (poziv)

7/31/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

7/2/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

5/31/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/30/2018

 • Zapisnik sa skupštine akcionara
 • Godišnji izveštaj
 • Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/9/2018

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Broj akcija – odnos prava glasa
 • IFRS izlaganje
 • Izveštaj o poslovanju
 • Izveštaj nezavisnog revizora
 • Izveštaj nadzornog odbora
 • Izveštaj odbora za audit
 • Izveštaj o odgovornom
 • upravljanju društva

4/3/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

3/29/2018
Skupština akcionara (poziv)

3/1/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

1/31/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

1/2/2018
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

12/11/2017

 • Obaveštenje o promeni odnosa prava glasa
 • Obaveštenje o poslovima rukovodioca

11/30/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

10/31/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

10/10/2017
Statut

10/2/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

9/29/2017
Izjava davaoca (izmenjena)

9/26/2017
Obaveštenje o promeni kontakta

9/25/2017

 • Rešenja akcionarima
 • Polugodišnji izveštaj

9/4/2017

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Rešenje o kućnom broju
 • Polugodišnji izveštaj
 • Poslovnik Nadzornog odbora
 • Poslovnik Odbora za audit

8/31/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

8/25/2017
Skupština akcionara (poziv)

7/31/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

7/3/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

5/31/2017
Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/30/2017

 • Rešenja akcionarima
 • Godišnji izveštaj
 • Izveštaj o odgovornom upravljanju društva
 • Zaključni izveštaj
 • Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu

4/9/2017

 • Predlozi za skupština akcionara
 • Godišnji izveštaj
 • Izveštaj o poslovanju
 • Izveštaj o odgovornom upravljanju društva
 • Izveštaj NO
 • Izveštaj OA
 • Izveštaj nezavisnog revizora
 • IFRS izlaganje

3/31/2017

 • Obaveštenje o pravu glasa i osnovnom kapitalu
 • Skupština akcionara (poziv)

3/1/2017

 • Obaveštenje
 • Oglas
 • Statut
 • Obaveštenje o voditelju knjige akcionara
 • Prezentacija vlasničke strukture

  12/14/2016

This post is also available in: Mађарски Eнглески Pумунски Xрватски Cловачки Пољски