Az én történetem – Kiváló Partnerünk

HÓDAGRO Zrt., Hódmezővásárhely

 „Tiszteljük a fogyasztót, az állatokat és a környezetet.”

Tanyán nevelkedő gyermekként a föld, az állatok, a mezőgazdálkodás szeretetét és értését génjeiben hordozza. Hódmezővásárhelyen mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett, majd az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán üzemmérnöki diplomát szerzett, emellett takarmányipari végzettsége is van. 40 éve gyakorlógazda. A ranglétra minden fokát megjárva 2002. óta a „HÓDAGRO” Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Bevállalós csapat vagyunk” – mondja és ez az okos, megfontolt kockázatvállalás, az innováció,az ország elismert, korszerű gazdaságai közé emelte az üzemet. Környezettudatos talaj-, vízkímélő- és aszálygazdálkodási módszereik követésre érdemesek. A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának tiszteletbeli Polgára és szakmai szervezetek (gabona, cukorrépa) tagja. Rangos kitüntetések sora is bizonyítja a vezetésével elért sikereket. A kimagasló, gazdasági és közösségépítő munkásságát, 2017-ben „Az Év Agrárembere (növénytermesztés)” kitüntetéssel ismerték el.

SZABÓ Lajossal FEHÉR Károly beszélgetett.

 • 2001 év őszén még banki biztost neveztek ki a cégük élére. Ilyen helyzetben vállalta Ön a mezőgazdasági vállalat irányítását, amely mostanra a térség, az ország kiválóan gazdálkodó üzemei közé érkezett. Kérem, mutassa be a „HÓDAGRO” Zrt-t.

Az 1999-ben alakult részvénytársaságunk a Tisza – Maros folyók által határolt térségben, 4200 hektár, többségben jó minőségű, bérelt földeken, környezettudatosan gazdálkodik. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalatunknak nincs többségi tulajdonosa, a vagyon több száz tulajdontárs között oszlik meg. A magas színvonalú növénytermesztési technológiáinkkal bekapcsolódtunk a környezetgazdálkodási programba is. Ennek keretében csökkentett energia igényű, környezetkímélő technológiákkal dolgozunk, a talajművelés, a tápanyag utánpótlás, a növényvédelem területén. Kiemelt figyelmet fordítunk földjeink szerves-trágyával történő javítására, valamint a műtrágyák használatának csökkentésére. Nagy jelentőséget tulajdonítunk talajaink természetes termőképességének megőrzésére, a kialakult talajhibák helyreállítására. A 2000 hektáros gabonaágazatunk, vetőmagot, takarmányozási célú illetve többségében javító minőségű búzát, továbbá őszi- és tavaszi árpát, rozsot termel. Ezek mellett szemes- és silókukorica, napraforgó, vetőmag-borsó, cukorrépa, lucerna és a 150 hektár legelő teszik teljessé növénytermesztési ágazatunkat. A hagyományosan termesztett növényeink mellett, folyamatosan keressük az adottságaink közé illő újabb, ígéretes növényeket, a vetésszerkezetünket folyamatosan korszerűsítjük. A fajtatulajdonosok, a nemesítőházak közreműködésével szemes és silókukorica, napraforgó, cukorrépa szántóföldi fajtakísérleteket állítunk be. Az eredmények alapján döntünk a következő évben termesztendő fajtákról. A sertést kivéve, gyakorlatilag valamennyi gazdasági ágazattal foglalkozunk. Állattenyésztésünkben a főszerep a szarvasmarháé. 650 Holstein Fríz tehénnel és szaporulatával dolgozunk.

istálló6_ok-1024x683

A tehenenkénti laktációs termelés több mint 11 és félezer liter, ami országos viszonylatban is a legeredményesebb üzemek közé emeli tehenészetünket. Tenyésztői munkánk középpontjában a hosszú, hasznos élettartamot célzó szelekció áll. A szigorú mentesítési program eredményeként állományunk gümőkór-, brucellózis-, leukózis-(IBM fertőző orr- és légcsőgyulladástól) mentes. A száz Charolais húsmarha tehenünk és szaporulata egyre gazdaságosabban termel. Az aszály sújtotta legeltetés, a csökkenő állateltartó-képesség viszont új szakmai kérdések sorát veti fel. Évente mintegy 600 ezer húsbaromfit állítunk elő. Télen a fűtési költségek miatt – általában – áll ez az üzem. Az állatvédők élénk érdeklődésétől kísért 30 ezer „tépőliba” beállítása mindig a várható áraktól függ. 500 anyajuhot tartunk. Tizenöt, zömében a védett, történelmi Furioso North Star lovunk a hagyományainkat őrzi és idegenforgalmi-, vadászati ágazatunk fontos, kellemes szereplője. A 7100 hektár vadgazdálkodási területünkön fácán, nyúl, vadkacsa és őz vadászata folyik.

 • A vázolt termelési szerkezetük az ország egyik legszabályosabb vidékén alakult ki. Mértékadó elemzők szerint hazánkban az éves csapadék mennyisége csökken, eloszlása egyenlőtlen és egyre több a szélsőséges jelenség (pl. viharkárok, jégesők, felhőszakadások). Önöknek ebben a helyzetben öntözés nélkül kell megtalálniuk a legjobb megoldásokat.

 – Csongrád megye Magyarország legaszályosabb területe. Ezen belül a mi földjeink, a Hódmezővásárhely – Makó közötti régióban a leginkább aszály-sújtotta területek közé tartoznak. A szélsőséges időjárás valószínűsége, gyakorisága, az éghajlatváltozás nálunk fokozottabban jelentkezik. A tavaszi és a nyári középhőmérséklet, különösen a tavaszi vegetációs időszakban növekszik. Nem véletlen, hogy a Pioneer Kutatóállomás ezeken a területeken teszteli a korszerű stressz-,aszály-tűrő kukorica és napraforgóhibridjeit. A szikáncsi tábláinkon 2008 óta folyik a kísérleti munka. Mi a nemesítéshez szükséges területeket és a kiváló háttérmunkát biztosítjuk. Csőkutakból a nemesítők öntözési lehetőséget is kapnak, így a hibrid-jelölteket öntözött és aszályos körülmények között egyaránt tesztelhetik. A kutatók ugyan „titokzatosak”, de így is előnyös számunkra, hogy a jól teljesítő, aszálytűrő növények vetőmagjaiból az elsők között vásárolhatunk.

 •  Ilyen aszálynak kitett területeken a talaj-, a környezetkímélő, a nedvességet megőrző technológiáknak meghatározó szerepe van.

 – A talajok „életképessége” a humusztartalomtól, az ott élő mikroorganizmusoktól függ. Ehhez továbbá a növények fejlődéséhez, a tápanyagok optimális felvételéhez – víz kell! Ennek ismeretében másfél évtizede, 2003 óta sikerrel dolgozunk a szántás nélküli, talajnedvességet őrző technológiával. Mindenekelőtt a növényfajtáinkat igyekszünk környezetük klímájához igazítani. Fontos technológiai elemünk a szervesanyagokkal, az istállótrágyával és a szármaradványokkal való gazdálkodás. Ezek mellett kiváló készítményeket használunk a talajaink nedvességtartó-képességének javítására. E munka alapja a szántás nélküli talajművelési technológiánk. Eszközeink: nehéz kultivátor, talajlazító gépek. A tervszerű technológiánknak megvannak a kézzelfogható eredményei is. Kukoricáink például négy-öt nappal később „furulyáznak”, mutatják a vízhiány jeleit. Tábláinkon pedig megjelentek a vakondokok. Ennek ugyan nem örülünk, annak viszont igen, hogy jelenlétükkel talajaink kedvező humusztartalmát („gilisztaellátottságát”) jelzik.

 • Elkötelezett Charolais húsmarhatenyésztő, Mert… ?

– … mert ez a fajta világszerte –és ami számunkra a legfontosabb – a mi gyakorlatunkban is bizonyította kiváló értékmérő-tulajdonságait. Legelőképessége, gulyaképessége, szaporodásbiológiai tulajdonságai, borjúnevelési eredményei, takarmányértékesítő-képessége, fejlődési erélye, hústermelő-kapacitása, végtermékének minősége, csontoshús-kitermelése, egyaránt kitűnő. Bár valójában aligha van ideális húsmarha típus – hangsúlyozom: a mi gyakorlati tapasztalataink alapján –ki merem jelenteni, a Charolais közelít hozzá. A húshasznú anyatehéntartás a szezonális szaporításra, a szoptatásos nevelésre alapozott tartási módunk. Egyetlen termék a borjú. Az eredményes anyatehén-tartásunk – szaknyelven szólva a tehén, borjú egység – a hústermelés következő két szakaszának, a növendéknevelésnek és a hízlalás sikerének az alapja. A húshasznú tehenek táplálóanyag-szükséglete viszonylag kevés. A létfenntartási igényeiken felül a termelt tej mennyisége, a vehem fejlettségi állapota befolyásolja szükségleteiket. Azzal számolunk, és annak szem előtt tartásával takarmányozunk, hogy a borjak 5-6 hónapos korukig tejjel táplálkoznak.

 • A húsmarhapiac – elsősorban a török export átrendeződése okán – ingadozó. Önöket, hogyan érinti ez a sokszor kiszámíthatatlan helyzet?

 – Az országos tendencia, lényegében nálunk is érvényesül. Vagyis a többszereplős piacon a nőivarú állatok – élénk kereslet és kedvező árak mellett – jól értékesíthetők. Mivel a keresztezett állományok helyett itthon is egyre inkább a fajtatiszta egyedek tartására térnek át, ezért a törzskönyvezett, a jó értékmérő tulajdonságokkal rendelkező nőivarú állatok iránt élénkül a kereslet. A növendék bikák értékesítése viszont, esetenként kétségkívül gondot okoz. Az árak érthetetlenül alacsonyak. A török exportot „szervező” kereskedők jelentős károkat okoznak.

 •  Az egyre súlyosabb aszályhelyzet, a húsmarhatartás alapját, a legelőgazdálkodást, a legeltetést is veszélyezteti. Megalapozott vélemények szerint a gyepgazdálkodás gyakorlatát újra kell gondolni.

 – A mi gyakorlati tapasztalataink szerint is van alapja ennek a véleménynek. A húsmarhatartás két fő bázisa a legelőfű és a gazdasági melléktermékek. A legelő fűhozama egyértelműen – lehet, hogy visszavonhatatlanul – csökken. Ennek kiegészítésére mi az eddiginél több répaszeletet, szeszipari mellékterméket, a csemegekukoricánkból visszahozott csuhé, csutka-, pergettszem keveréket etetünk. Amennyiben több szénával, szántóföldi takarmánynövényekkel, netán abrakkal kell huzamosabb ideig kielégíteni a legelőfű okozta hiányt, úgy az már a gazdaságosság rovására is mehet.

 •  Az állattenyésztésük meglehetősen abrakigényes ágazat. A takarmánygazdálkodásukban megbízható, szavatartó jó partnerüknek nevezi az UBM-et.

 – Az UBM-mel, jelesen Varga Ákossal, mintegy húsz éve találkoztam először. Cégük, a szójakereskedelemmel akkoriban kezdeti lépéseit tette, mi pedig fennállásunk legnehezebb időszakát éltük. Kerestük az egymást erősítő, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat. Az azóta is tartó kapcsolatunknak az alapja, hogy mindkettőnknek hasonló az alapállása, a felfogása: az ember, amit mond, azt tartsa is be!Az UBM-mel a sokszínű állattenyésztésünk minden ágában, elsősorban a HACCP minősítésű takarmánygazdálkodásunkban működünk együtt.

borjak-1024x683

Abrakigényes állatokkal dolgozunk és mivel a termék előállítási költségeinek kétharmadát – vagy néha ennél is nagyobb részét – a takarmányozás teszi ki, ezért alapvető kérdés, hogy hogyan, miből és mennyiért takarmányozunk. Ár-értékarányban kiváló minőségű premixeket, fehérjehordozókat vásárolunk az UBM-től, szaktanácsaikat pedig a gyakorlatban teszteljük és hasznosítjuk.

 •  A rangot adó kitüntetések sorát nyerték el. Üzleti és Siker Minősített Vállalat, Üzleti Etikai Díj, a stabil, kiszámítható gazdálkodásért odaítélt svéd Bisnode Díj, Magyar Minőségi Díj kétszer is (az országban 30 agrárcég büszkélkedhet ezzel az elismeréssel). Kollektívájuk és személy szerint Ön közülük melyiket tartja a legértékesebbnek?

 – Mindegyiket, mert gazdálkodásunk legkülönfélébb területeit ismerték el ezekkel a díjakkal. Mindegyik mögött rengeteg szakszerű, fegyelmezett munka, figyelem, újdonság, innováció iránti igény és mindezek nyomán jelentős eredmények húzódnak meg.

 •  De ha mégis … ?

 – Akkor talán közülük a svéd Bisnode Díj, tanúsítvány emelhető ki. Ez a cégcsoport Európa vállalatait 1908 óta minősíti. Márkája, a Solidited, három „A” fokozatban, a meghatározóan fontos gazdasági mutatók, a mérlegbeszámolók, a kifizetett teljesítések stb. alapján több évre visszamenően vizsgálja és ismeri el a vállalat tevékenységét. Mindezek alapján a Bisnode Magyarország Kft. a Solidited legmagasabb, AAA – három A – minősítéssel tüntette ki a „HÓDAGRO” Zrt. tevékenységét.

 • Magyarországon a cégeknek alig valamivel több, mint fél százaléka rendelkezik ezzel az elismerő kitüntetéssel.

 – Így különösen értékes és – talán – ezért neveztem a legjelentősebb elismerésünknek ezt a díjat. Mindenekelőtt jó hírünket, kapcsolatainkat erősíti, új partnereket irányít hozzánk. Nekünk pedig szakmai rangot, biztonságot, a pályázatoknál, a banki finanszírozásnál előnyt jelent. Partnereinknek pedig azt üzeni, hogy a cégünk stabil gazdasági partner, biztonságos, kiszámítható, korrekt alapokon érdemes velünk üzletelni.

 •  2017-ben Ön növénytermesztés kategóriában az „Év Agrárembere”. Mit jelent ez a kitüntetés, az elismerés?

 – Mindenki örül, ha elismerik a munkáját. Én is. Ha több évtizedes szakmai teljesítményért ítélik oda a díjat – még értékesebbnek tartom. Ez a siker újabb energiákat felszínre hozó hajtóerő. Csapatban gondolkodó vezető vagyok. A közösen elért siker a legértékesebb. Ilyennek tartom a biztos, nyugodt családi hátteremmel és munkatársaim támogatásával kiérdemelt „Az Év Agrárembere” kitüntetésemet is.

 • Hogyan tovább? Milyennek képzeli a HÓDAGRO Zrt. jövőjét?

 – Az új iránt fogékony, innovatív gazdálkodásunkra alapozzuk további terveinket is. Körültekintően, megalapozottan kipróbálunk minden olyan ígéretes módszert, eljárást, ami előre lendíthet bennünket. Ilyen elképzeléssel a hagyományos ízek, a jellegzetes termékek előállítására, kis vágóhíd építését és a napelemes energia kihasználását tervezzük. Önerőből és pályázati forrásokból. S talán rátalálunk az öntözés forrására is. Eközben, ahogy eddig is tettük, tartalékolunk, mert – felfogásunk szerint – ez teszi stabillá a cégünket. Van mire építkeznünk. A meglévő szellemi, szakmai, biológiai, technikai erőforrásaink eddigieknél is okosabb kihasználása a jövőnk fontos alapja. Mindezt jelmondatunk szellemében tervezzük: „Tiszteljük a fogyasztót, az állatokat és a környezetet.”

 • Tele van energiával. Mivel tölti szabadidejét?

 – Vadászok, keresem a jó közösségeket. Utazok, szerzem az újabb tapasztalatokat. Eközben kell, hogy több időm jusson a családomra.