„Tanácskozzunk, fáradjunk és cselekedjünk.” Gróf Széchenyi István (Hitel. 1830.)

UBM Baromfi Szakmai Nap

Május 9-én, a mórahalmi Hotel Colosseumban rendezett Baromfi Szakmai Napunkra mintegy 150 partnerünk – cégtulajdonos, ágazatvezető, döntéshozó – fogadta el a meghívásunkat.

A szervezők rangos szakértőket nyertek meg az előadásokra és a baromfiágazatban dolgozó partnereink érdeklődésének ismeretében igyekeztek összeállítani a programot. A visszajelzések alapján – közmegelégedésre!

Az előadások tartalma és célja: helyzetelemzés, kiútkeresés; jövőkép, hazai- és világtendenciák vázolása; a tudományos eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségeinek számbavétele; az UBM gazdagodó erőforrásainak bemutatása, együttműködése a világhírű külföldi tudományos intézetekkel.

Mércénk a partnereink sikere

bustyahazai2-683x1024Bustyaházai László köszöntőjében a partnerek és az UBM kölcsönösen előnyös, élő, eleven kapcsolatait hangsúlyozta, amit – sok egyéb között – a Baromfi Szakmai Nap iránti nagy érdeklődés is bizonyít.

A termelő, a kereskedő, a feldolgozó és – az eredményességet alapvetően meghatározó – takarmánygyártó együttműködési kényszerben van. Az előrelépés, a siker kulcsa az egész termékpályára kiterjedő összefogás, a közös gondolkodás és cselekedet.

Az UBM áprilisban kereken 40 ezer tonna takarmányt gyártott (ebből közel 12 ezer tonna a brojlertáp), ami a partnerek vásárlási kedvét és a takarmányaink iránti keresletet, a jó minőséget, a hatékonyságot bizonyítja. Az UBM munkájának mércéje, a partnereink sikere – hangsúlyozta az UBM Feed Kft. ügyvezető igazgatója.

Az UBM a világszínvonalú szakmai alapok bővítését alapvetően fontos feladatának tekinti, amelynek bizonyítéka – sok egyéb mellett – a Schothorst Kutató Intézettel folyó együttműködés (az intézmény szakértője a szakmai napon tartott sikeres előadást).

Az UBM erőforrása, gyártókapacitása, nemzetközi színvonalon tovább bővül.Romániában, Marosvásárhely közelében Kerelőszentpálon épül és – feltehetően jövő év elejétől – évente mintegy 250 ezer tonna takarmányt gyárt a korszerű üzem – mondotta Bustyaházai László.

Helyzetkép

 1. a baromfiágazat mozgalmas éve volt. A vágóbaromfi- és az étkezési tojás ÁFÁ-jának csökkentése, kedvezően hatott. Az Európán végigszáguldott madárinfluenza hatása alól a hazai vízi – szárnyas ágazat sem tudta kivonni magát; az ágazatot emiatt mintegy 20 milliárd forint kár érte.

molnar2-683x1024Mindez hangsúlyosan ráirányította a figyelmet, hogy a járványvédelmi fejlesztések, a beruházások, a támogatási konstrukciók kialakítása, a termelők ismereteinek bővítése sürgető feladat. A madártetű-atka ellen használt – és Európa szerte botrányt kavart – tiltott Fipronil, Magyarországon csak kevés istállóban jelent meg, de a tojáspiacot így is tönkretette. A termelés nagyarányú koncentrációja a munkahelyek tömeges elvesztésének veszélyével jár – szól a Baromfi Termék Tanács tömör értékelője.

 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint2017-ben a tyúk- és a tojóállomány – az állategészségügyi gondok ellenére – a vártnál kisebb mértékben csökkent. A csirke felvásárolt mennyisége némileg emelkedett, a pulyka-, a liba- és a kacsa-felvásárlás viszont csökkent.

2018-ban a víziszárnyasoknál (liba, kacsa) piaci élénkülést jeleznek, nőhet a csirkeágazat termelése, ám a pulykaágazat árukibocsátásának csökkenésére számítanak.

A baromfitartók a támogatási lehetőségeket, az esélyeket, a kifizetéseket élénk érdeklődéssel figyelik.

Több mint 20 éve annak, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés – sokáig állandónak hitt –  aránya felborult. Ezt a helyzetet az uniós támogatási rendszer tovább rontotta. E szerkezet és a hozzá igazított támogatási rendszer átalakítása az eredményességet alapvetően meghatározó fontos kérdés.

Az EU jelenlegi támogatásai között a növénytermesztéshez vagy a földterülethez, illetve az állattartáshoz köthető szubvenciók aránya kilenc az egyhez – a növénytermesztés javára. A termékpályák – korábbi időszakhoz képest – kiemelt támogatása kiemelt feladat.

Az arányosság meglátása mellett, arra kell törekedni, hogy az eddig elhanyagolt fajok is támogatáshoz jussanak. Jó lenne, ha legalább a 2020 utáni agrárpolitika ilyen elemekkel bővülne – vélekednek a szakértők.

Mindezek mellett, az elemzők felhívják a figyelmet, hogy a baromfiágazat számára nyújtható nemzeti támogatások 2018-ban lejárnak. Ezek fenntartása, illetve ésszerű keretek közötti bővítése kiemelt feladat. A továbblépést meghatározó kérdés, hogy ezek uniós jóváhagyatása megtörténjen. Ellenkező esetben jövőre, például nem lesz állatjóléti támogatás, ami óriási érvágás lenne az ágazatnak, hiszen ennek értéke az elmúlt évben meghaladta a 13,2 milliárd forintot. (Csorbai A.)

A genetikai-kapacitás bővítésének lehetősége változatlanul az érdeklődés középpontjában áll.

Az intenzív baromfihús- és tojástermést (csirke, pulyka, tojótyúk) mindössze néhány genotípus uralja. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy eközben magyar tojótyúk – genotípussal is rendelkezünk. Ezek az intenzív termékelőállításnak megfelelő, Tetra-típusok. A lúd faj esetében is vannak olyan versenyképes állományok, amelyek a hazai genotípusok(ok) kialakítását lehetővé tennék. E lehetőségek hasznosításához mindenképpen a szakmai egyeztetések megkezdése, a tenyésztési program(ok) kialakítása és az ezekhez szükséges forrás biztosítása áll a tennivalók középpontjában. (Állattenyésztők Lapja, 2018/3.)

A húsfogyasztás „ellentmondásai” egyre többször bukkannak fel.

Az elmúlt 40 évben a világ hústermelése legalább kétszer annyival nőtt, mint a Föld népessége. A fejlett világban a húsfogyasztás ugyan csökken, de így is jelentős. Az előrejelzések szerint 2030-ra a világ élelmiszer-, takarmány- és rostanyag-szükséglete 60 százalékkal nő; a Föld népessége addigra eléri a 9 milliárdot. Az egyre nagyobb igény csak intenzív állattartással elégíthető ki. A húsigény globális növekedése egyre több takarmányt, annak termesztése pedig igen jelentős termőföldet, vizet stb. igényel.

A növényi takarmány legnagyobb fogyasztója a baromfi. A világon 23 milliárd baromfit – tyúkot, csirkét, pulykát, libát, kacsát, gyöngytyúkot – kell etetni. Azaz 7,5 milliárd emberrel számolva, ma egy főre több mint három szárnyas baromfi jut. (Forrás: WWF/FNA. FAO)

Ajánlás

Ami az eszmecseréken szóba került

Sikerül-e a gyorsítani, az állattartók igényeihez szabni – vagy legalább közelíteni – az akadozó támogatási kifizetéseket? Hogyan teremthető meg a termékpálya összhangja? A precíziós állattenyésztés korszaka elkezdődött – mit hoz a jövő? A következő évek (sőt napjaink) fő kihívása a termelésbe vonható munkaerő mennyisége és minősége. Van-e megoldás? Az EU Bizottság májusra ígéri közzétenni a hosszútávú támogatási rendszerét – mire számíthatunk?

Megannyi sikert meghatározó, gyakorlati kérdés! Ezek már a szakmai eszmecseréken, a kitűnő hangulatú, fehérasztal melletti beszélgetéseken hangzottak el.

Kitől lehet a gondokat okozó témákra érdemi válaszokat kapni, a bizonytalanságot eloszlatni? Ezek az UBM Baromfi Szakmai Nap tanulságos kérdései.

Ajánljuk a döntéshozók figyelmébe!

Fehér Károly

 

Elhangzott előadások:

10.00  Köszöntő

 • Bustyaházai László ügyvezető igazgató, UBM Feed Kft.

10.10  Az UBM Feed Kft. baromfiágazatának ismertetése,  stratégiájának bemutatása

 • Fülöp Péter, kereskedelmi igazgató, UBM Feed Kft.

10.30  UBM – Schothorst szakmai együttműködés előnyei

 • Dr. Gyenis József, PhD, takarmányozási szakértő, UBM Feed Kft.

10.50  SFR „Advanced Feed Package” legújabb brojler kutatási eredményei

 • Dr. Piero Agostini, baromfi szaktanácsadó, Schothorst Feed Research

11.30  Aktualitások a baromfi ágazatban

 • Dr. Molnár Györgyi, mezőgazdasági titkár, Baromfi Termék Tanács

13.30  A termékenységet és a keltethetőséget befolyásoló tényezőkés hatásuk a csibeminőségre

 • Dr. Liptói Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs, Haszonállat-génmegőrzési Központ és
 • Dr. Végi Barbara, tudományos főmunkatárs, Haszonállat-génmegőrzési Központ

14.00  A mikrobiom szerepe a telepi kórképek kialakulásában

 • Dr. Szabó Levente, baromfi egészségügyi szakállatorvos

14.40  Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon

 • Dr. Molnár Andor, PhD; tudományos munkatárs, Pannon Egyetem, Georgikon kar

15.10  A baromfi nevelő épületek mikroklímájának hatása a termelési eredményekre, a leggyakrabban elkövetett szellőztetési hibák

 • Stefán György, baromfi technológiai szaktanácsadó

Szakmai díjazottjaink:

Gyémánt Partnerek

Hungerit Zrt.

Baromfi Coop Kft.

Taravis Kft.

Palotabozsoki Mg Zrt.

Platina Partner

Kárpáti Ervin

Arany Partner

Agro-Lippó Zrt.

regisztráció1-1024x683gyenis2-1024x683piero_agostini-1024x683taravis-1024x683palotabozsok-1024x683magyar-1024x683kárpáti_ervin-1024x683agro_lippo1-1024x683mogács1-683x1024