NKFI pályázat

NKFI

2019-1.1.1-PIACI KFI „Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatási program”</id=”palyazat01”>

A kedvezményezett neve: UBM Feed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

A projekt címe: „Liofilizált bendőfolyadék lizátum alapú probiotikus lészítmény fejlesztése a húshasznú kérődző fajok hatékonyabb, antibiotikum-mentes felnevelésének támogatására.”

A projekt azonosítója: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00203

A tervezett beruházás helyszíne: 2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1 és 2851 Környe, Tópart u. 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2022.12.31.

Az UBM Feed Kft. 2005. óta végzi sikeresen tevékenységét a takarmány-üzletágban, mely teljes mértékben lefedi a takarmány gyártását és kereskedelmét. A korszerű takarmányozás érdekében folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket, laboratóriumi hátterünket, valamint az eddigi kutatómunka során szakértő munkatársainkkal jelentős tudásbázist építettünk ki. Jelen projekt is egy fontos mérföldkő a vállalkozás életében, hiszen a fejlesztés alkalmazásával egy újabb lépést teszünk azért, hogy fenntartható módon legyenek előállíthatóak a humán-élettani szempontból biztonságos (szermaradékoktól mentes) és kedvező hatású kérődző állati termékek.

 Innováció, fejlődési lehetőség a projekt megvalósításával:

A kérődző állatok egészséges termelésének alapköve az előgyomrok zavartalan működésének kialakulása és fenntartása, a bendőben szimbiózisban élő mikroorganizmusok (baktériumok, protozoonok, gombák különböző törzsei) szaporodásának egyensúlyban tartása, az optimális fermentációs folyamatok biztosítása. Fejlesztésünkkel, kutatásainkkal a fiatal, még monogastrikusnak számító, tej felvételére adaptálódott állatok előgyomrainak stimulációját kívánjuk elősegíteni a kérődzés, az aktív fermentációs folyamatok mielőbbi beindulása érdekében. A folyamat célja a szilárd, növényi táplálék feltárására, hasznosítására alkalmas emésztőszervrendszer kialakítása.

A kutatási projekt elsődleges célja olyan liofilizált bendőfolyadék alapú termék fejlesztése, melynek használatával lerövidíthető a húshasznú kérődző fajok felnevelési időszaka, az előgyomrok fejlődésének stimulációja révén. Az egészséges felnőtt állatok bendőfolyadékából előállított lizátummal inokuláljuk a fiatal egyedek előgyomrait, mellyel elősegíthető bendőfal mucosa rétegének fejlődése, a papillák kialakulása, az illózsírsavak termelődése. A preruminális időszak hossza csökkenthető, az előgyomrok kapacitása növelhető.

Fejlesztésünket húshasznú bárányokra és húshasznú borjakra kiterjedően végezzük. A fejlesztett termék alkalmazásának eredményeképpen egy nagyon jó bendőműködésű állatot kapunk, ami egész élete során képes a bendőbe jutó táplálóanyagokat hatékonyan fermentálni. A hízóállatokra vetítve ezt, a hatékony bendőfermentáció után több olyan vegyület szívódik fel az előgyomrokból, ami az állat anyagforgalmát és az izomszövet fejlődését segíti. A termék alkalmazásának köszönhetően megelőzhetőek a takarmányozási és tartási anomáliákból eredő emésztőszervi kórformák, melynek köszönhetően jelentősen csökkenthető a – sok esetben indokolatlan – antibiotikum-felhasználás mértéke a tejtáplálás időszakában. Csökkenthető a választás okozta stressz következtében a fejlődés visszamaradásának mértéke. A későbbiekben pedig a termék terápiás céllal alkalmazható a már kérődző, aktív bendőfermentációval bíró idősebb, avagy felnőtt egyedek körében, amikor is alimentáris eredetű, az emésztőszervrendszert érintő bántalmak heveny klinikai tünetekben manifesztálódnak.

Termékünk tehát eszközül szolgál az intenzív termelési rendszerekben a fiatal kérődző állatok előgyomraiban a kérődzés kifejlődéséhez, a folyamathoz elengedhetetlenül szükséges mikroszervezetek mielőbbi megtelepedéséhez. Jelenleg nem érhető el a hazai piacon olyan kérődzőknek szánt probiotikus készítmény, amely bendőfolyadékot, avagy annak származékát tartalmazza.

A projektbe kódolt újdonságok a következők:

  • Az optimális minőségű bendőfolyadék kialakítása különböző takarmányozási módszerek tesztelése útján
  • Bendőfolyadék liofilizálási technológiájának kifejlesztése
  • Liofilizált bendőfolyadék alapú termék kifejlesztése
  • A liofilizált bendőfolyadék lizátum alapú termék keverési receptúrájának, tárolásának kifejlesztése.

A fejlesztés eredményeként jelentősen növelhető a szarvasmarha és juhágazat költséghatékonysága, a vágóalapanyag előállítása rövidebb idő alatt, jobb takarmányhasznosítási mutatókkal, kevesebb gyógyszerfelhasználás mellett valósítható meg.

A termék applikációja révén elősegíthető bendőmotorika regenerálódása, illetve az előgyomor-ökoszisztémájának helyreállítása. A termék alkalmazásával fenntartható módon állíthatók elő a humán-élettani szempontból biztonságos (szermaradékoktól mentes) és kedvező hatású kérődző állati termékek.

A vágóállat-előállítás mellett pedig hatékony utánpótlás-nevelés valósítható meg a szarvasmarha és juh állományokban. A termék egyben eszközül szolgál a magas genetikai potenciállal bíró hústermelő kérődzők táplálóanyag-igényének korszerű és biztonságos kielégítésében az élet első, de legmeghatározóbb szakaszában.

Kelt: Pilisvörösvár, 2020. február 25.

NKFI pályázat

NKFI

Zárult az UBM FEED Kft. „A bendővédett fullfat szója, mint Omega3 kiegészítés hatásainak vizsgálata az alimentációban” című KFI_16-1-2017-0131 számú projektje.

Az UBM FEED Kft. projektje 2019. augusztus 31-én zárult. A projekt a NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP támogatásával valósult meg.

A tervezett K+F+I projekt célja annak meghatározása volt, hogy a bendővédett (bypass) technológiával előállított, teljes értékű roppantott szójabab értékes omega-3 zsírsavai (különös tekintettel az alfa-linolénsavra, C18:3, n-3, ALA), hogyan befolyásolják a nagy tejtermelésű tehenek szaporodásbiológiai paramétereit, illetve az előállított állati eredetű élelmiszerek (tej- és tejtermékek) összetételét és a fogyasztók egészségét.. A két éves projekt eredményeként létrejött egy olyan takarmányozási technológia, melynek használatával a takarmányadag zsírsav összetétele kedvező irányban módosítható. Bizonyítást nyert, hogy az etetett takarmány zsírsavtartalma befolyásolta a tej azonos paramétereit, így a termelői nyerstej, illetve az ebből készült különböző továbbfeldolgozott tejtermékek zsírsavösszetétele is befolyásolható. A humán élelmiszerekben előidézett zsírsav összetétel változás feltételezett hatásai a tejtermékek fizikai tulajdonságaira, illetve azok fogyasztásának hatása az élettani folyamatokra bizonyítást nyertek. Az önkéntesek bevonásával végzett kísérletben a zsírsav összetételében módosított továbbfeldolgozott tejtermékek fogyasztását követően a triglicerid/HDL-koleszterin hányados értéke jelentősen csökkent, ami a kardiovaszkuláris kockázat csökkenését eredményezi. Az eredmények megnevezése: (1) bendővédett fullfat szója használatára épülő takarmányozási rendszer, (2) zsírsavösszetételében módosított tej és továbbfeldolgozott tejtermék előállításának technológiája. A megvalósult produktumok birtokában a tejelő szarvasmarha tartó telepek a tejfeldolgozókkal közösen olyan értéknövelt továbbfeldolgozott tejterméket állíthatnak elő, amely pozitív humán egészségre gyakorolt hatása mellet versenyképes a konvencionális tejtermékekkel. A projekt a takarmány gyártói és forgalmazói tevékenységgel foglalkozó UBM FEED Kft. pilisvörösvári központjában, illetve külső helyszíneken valósult meg.